คำ: Suis

ใน:
Suisการออกเสียงใน ฝรั่งเศส [fr]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงSuisในฝรั่งเศส

เสียงและภาษาบนแผนที่

Suisอยู่ระหว่างการพิจารณาที่การออกเสียงใน:

สุ่มคำ: GoogleGoogleGoogleGoogleGoogle