พจนานุกรมการออกเสียงภาษาละติน

[Latina]

ติดตามการออกเสียงภาษาละติน

 • จำนวนผู้พูด: ์N/A
 • จำนวนผู้ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 1.078
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 19.209
 • คำที่รอการออกเสียง: 0
 • ละติน ภาพถ่ายจาก Bienes de Interés Cultural
การออกเสียงที่ถูกเพิ่มในช่วงนี้ เพิ่มคำศัพท์
 • การออกเสียงคำว่า Rhodos Rhodos
 • การออกเสียงคำว่า Rhamnus Rhamnus
 • การออกเสียงคำว่า acceptus acceptus
 • การออกเสียงคำว่า lacessivi lacessivi
 • การออกเสียงคำว่า maledico maledico
 • การออกเสียงคำว่า coacervo coacervo
 • การออกเสียงคำว่า pavescor pavescor
 • การออกเสียงคำว่า pavefeci pavefeci
 • การออกเสียงคำว่า dimissus dimissus
 • การออกเสียงคำว่า expavi expavi

ดูทั้งหมด