หมวดหมู่:

English

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงEnglish

 • การออกเสียง : London London [en]
 • การออกเสียง : beautiful beautiful [en]
 • การออกเสียง : would would [en]
 • การออกเสียง : Türkiye Türkiye [tr]
 • การออกเสียง : sandwich sandwich [en]
 • การออกเสียง : think think [en]
 • การออกเสียง : Japanese Japanese [en]
 • การออกเสียง : Berlin Berlin [de]
 • การออกเสียง : Emily Brontë Emily Brontë [en]
 • การออกเสียง : carpe diem carpe diem [es]
 • การออกเสียง : Veni vidi vici Veni vidi vici [la]
 • การออกเสียง : Miley Cyrus Miley Cyrus [en]
 • การออกเสียง : opposite opposite [en]
 • การออกเสียง : Charlotte Brontë Charlotte Brontë [en]
 • การออกเสียง : Tottenham Tottenham [en]
 • การออกเสียง : steak steak [en]
 • การออกเสียง : writing writing [en]
 • การออกเสียง : Jason Statham Jason Statham [en]
 • การออกเสียง : Benedict Cumberbatch Benedict Cumberbatch [en]
 • การออกเสียง : open open [en]
 • การออกเสียง : sleep sleep [en]
 • การออกเสียง : Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein [de]
 • การออกเสียง : William Shakespeare William Shakespeare [en]
 • การออกเสียง : Iron Maiden Iron Maiden [en]
 • การออกเสียง : meet meet [en]
 • การออกเสียง : Shakespeare Shakespeare [en]
 • การออกเสียง : Aldous Huxley Aldous Huxley [en]
 • การออกเสียง : good morning good morning [en]
 • การออกเสียง : Charles Darwin Charles Darwin [en]
 • การออกเสียง : fungi fungi [en]
 • การออกเสียง : J. K. Rowling J. K. Rowling [en]
 • การออกเสียง : Reading (town) Reading (town) [en]
 • การออกเสียง : monument monument [en]
 • การออกเสียง : forbidden forbidden [en]
 • การออกเสียง : picturesque picturesque [en]
 • การออกเสียง : Suis Suis [fr]
 • การออกเสียง : adonai adonai [he]
 • การออกเสียง : John Locke John Locke [en]
 • การออกเสียง : Alexander McQueen Alexander McQueen [en]
 • การออกเสียง : Geoffrey Chaucer Geoffrey Chaucer [en]
 • การออกเสียง : Lufthansa Lufthansa [de]
 • การออกเสียง : yoga yoga [en]
 • การออกเสียง : Rudyard Kipling Rudyard Kipling [en]
 • การออกเสียง : Titanic Titanic [en]
 • การออกเสียง : sine qua non sine qua non [la]
 • การออกเสียง : bungalow bungalow [en]
 • การออกเสียง : deus ex machina deus ex machina [it]
 • การออกเสียง : Thomas Hobbes Thomas Hobbes [en]
 • การออกเสียง : perception perception [en]
 • การออกเสียง : 英語 英語 [ja]
 • การออกเสียง : Macallan Macallan [en]
 • การออกเสียง : meridian meridian [en]
 • การออกเสียง : compte compte [fr]
 • การออกเสียง : Percy Bysshe Shelley Percy Bysshe Shelley [en]
 • การออกเสียง : Charles Babbage Charles Babbage [en]
 • การออกเสียง : Britannia Britannia [en]
 • การออกเสียง : idyllic idyllic [en]
 • การออกเสียง : Robin Hood Robin Hood [en]
 • การออกเสียง : Daniel Defoe Daniel Defoe [en]
 • การออกเสียง : Florence Nightingale Florence Nightingale [en]
 • การออกเสียง : Kia Kia [eo]
 • การออกเสียง : Oliver Cromwell Oliver Cromwell [en]
 • การออกเสียง : drake drake [en]
 • การออกเสียง : mantra mantra [en]
 • การออกเสียง : Arabic Arabic [en]
 • การออกเสียง : Byron Byron [en]
 • การออกเสียง : Bertrand Russell Bertrand Russell [en]
 • การออกเสียง : Lewis Carroll Lewis Carroll [en]
 • การออกเสียง : TOEFL TOEFL [en]
 • การออกเสียง : Richard Attenborough Richard Attenborough [en]
 • การออกเสียง : Pete Doherty Pete Doherty [en]
 • การออกเสียง : Ada Lovelace Ada Lovelace [en]
 • การออกเสียง : ad lib ad lib [la]
 • การออกเสียง : industrial industrial [en]
 • การออกเสียง : Gorillaz Gorillaz [en]
 • การออกเสียง : Twinings Twinings [en]
 • การออกเสียง : Turkish Turkish [en]
 • การออกเสียง : Alan Turing Alan Turing [en]
 • การออกเสียง : Zayn Malik Zayn Malik [en]
 • การออกเสียง : restoration restoration [en]
 • การออกเสียง : Richard Cork Richard Cork [en]
 • การออกเสียง : William Wordsworth William Wordsworth [en]
 • การออกเสียง : Albemarle Albemarle [en]
 • การออกเสียง : Gary Oldman Gary Oldman [en]
 • การออกเสียง : yak yak [en]
 • การออกเสียง : idyll idyll [en]
 • การออกเสียง : Paul Smith Paul Smith [en]
 • การออกเสียง : Simon Rattle Simon Rattle [en]
 • การออกเสียง : amine amine [en]
 • การออกเสียง : Anglo-Saxon Anglo-Saxon [en]
 • การออกเสียง : Sir Laurence Olivier Sir Laurence Olivier [en]
 • การออกเสียง : Damon Albarn Damon Albarn [en]
 • การออกเสียง : Pelléas et Mélisande Pelléas et Mélisande [fr]
 • การออกเสียง : Jeremy Bentham Jeremy Bentham [en]
 • การออกเสียง : drawl drawl [en]
 • การออกเสียง : Prince Albert Prince Albert [en]
 • การออกเสียง : Walter Raleigh Walter Raleigh [en]
 • การออกเสียง : Walter Bagehot Walter Bagehot [en]
 • การออกเสียง : anno domini anno domini [la]
 • การออกเสียง : Joy Division Joy Division [en]