หมวดหมู่:

English

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงEnglish

 • การออกเสียง : London
  London [en]
 • การออกเสียง : beautiful
  beautiful [en]
 • การออกเสียง : would
  would [en]
 • การออกเสียง : Türkiye
  Türkiye [tr]
 • การออกเสียง : sandwich
  sandwich [fr]
 • การออกเสียง : think
  think [en]
 • การออกเสียง : Japanese
  Japanese [en]
 • การออกเสียง : Berlin
  Berlin [de]
 • การออกเสียง : carpe diem
  carpe diem [es]
 • การออกเสียง : Emily Brontë
  Emily Brontë [en]
 • การออกเสียง : Miley Cyrus
  Miley Cyrus [en]
 • การออกเสียง : Tottenham
  Tottenham [en]
 • การออกเสียง : opposite
  opposite [en]
 • การออกเสียง : Charlotte Brontë
  Charlotte Brontë [en]
 • การออกเสียง : steak
  steak [en]
 • การออกเสียง : Jason Statham
  Jason Statham [en]
 • การออกเสียง : writing
  writing [en]
 • การออกเสียง : Benedict Cumberbatch
  Benedict Cumberbatch [en]
 • การออกเสียง : good morning
  good morning [en]
 • การออกเสียง : William Shakespeare
  William Shakespeare [en]
 • การออกเสียง : open
  open [en]
 • การออกเสียง : Schleswig-Holstein
  Schleswig-Holstein [de]
 • การออกเสียง : sleep
  sleep [en]
 • การออกเสียง : fungi
  fungi [en]
 • การออกเสียง : Shakespeare
  Shakespeare [en]
 • การออกเสียง : meet
  meet [en]
 • การออกเสียง : Iron Maiden
  Iron Maiden [en]
 • การออกเสียง : Aldous Huxley
  Aldous Huxley [en]
 • การออกเสียง : J. K. Rowling
  J. K. Rowling [en]
 • การออกเสียง : Charles Darwin
  Charles Darwin [en]
 • การออกเสียง : monument
  monument [en]
 • การออกเสียง : Reading (town)
  Reading (town) [en]
 • การออกเสียง : John Locke
  John Locke [en]
 • การออกเสียง : deus ex machina
  deus ex machina [it]
 • การออกเสียง : forbidden
  forbidden [en]
 • การออกเสียง : adonai
  adonai [he]
 • การออกเสียง : Geoffrey Chaucer
  Geoffrey Chaucer [en]
 • การออกเสียง : picturesque
  picturesque [en]
 • การออกเสียง : Suis
  Suis [fr]
 • การออกเสียง : Lufthansa
  Lufthansa [de]
 • การออกเสียง : Alexander McQueen
  Alexander McQueen [en]
 • การออกเสียง : Rudyard Kipling
  Rudyard Kipling [en]
 • การออกเสียง : Thomas Hobbes
  Thomas Hobbes [en]
 • การออกเสียง : yoga
  yoga [en]
 • การออกเสียง : Titanic
  Titanic [en]
 • การออกเสียง : bungalow
  bungalow [en]
 • การออกเสียง : Charles Babbage
  Charles Babbage [en]
 • การออกเสียง : 英語
  英語 [ja]
 • การออกเสียง : perception
  perception [en]
 • การออกเสียง : compte
  compte [fr]
 • การออกเสียง : Macallan
  Macallan [en]
 • การออกเสียง : Percy Bysshe Shelley
  Percy Bysshe Shelley [en]
 • การออกเสียง : sine qua non
  sine qua non [la]
 • การออกเสียง : Florence Nightingale
  Florence Nightingale [en]
 • การออกเสียง : Kia
  Kia [eo]
 • การออกเสียง : Daniel Defoe
  Daniel Defoe [en]
 • การออกเสียง : meridian
  meridian [en]
 • การออกเสียง : Arabic
  Arabic [en]
 • การออกเสียง : idyllic
  idyllic [en]
 • การออกเสียง : Lewis Carroll
  Lewis Carroll [en]
 • การออกเสียง : Bertrand Russell
  Bertrand Russell [en]
 • การออกเสียง : Byron
  Byron [en]
 • การออกเสียง : Britannia
  Britannia [en]
 • การออกเสียง : Ada Lovelace
  Ada Lovelace [en]
 • การออกเสียง : Veni vidi vici
  Veni vidi vici [en]
 • การออกเสียง : TOEFL
  TOEFL [en]
 • การออกเสียง : mantra
  mantra [en]
 • การออกเสียง : drake
  drake [en]
 • การออกเสียง : Robin Hood
  Robin Hood [en]
 • การออกเสียง : Oliver Cromwell
  Oliver Cromwell [en]
 • การออกเสียง : Gorillaz
  Gorillaz [en]
 • การออกเสียง : Twinings
  Twinings [en]
 • การออกเสียง : industrial
  industrial [en]
 • การออกเสียง : Pete Doherty
  Pete Doherty [en]
 • การออกเสียง : Turkish
  Turkish [en]
 • การออกเสียง : Alan Turing
  Alan Turing [en]
 • การออกเสียง : Zayn Malik
  Zayn Malik [en]
 • การออกเสียง : Richard Attenborough
  Richard Attenborough [en]
 • การออกเสียง : ad lib
  ad lib [la]
 • การออกเสียง : William Wordsworth
  William Wordsworth [en]
 • การออกเสียง : restoration
  restoration [en]
 • การออกเสียง : Albemarle
  Albemarle [en]
 • การออกเสียง : Pelléas et Mélisande
  Pelléas et Mélisande [fr]
 • การออกเสียง : yak
  yak [en]
 • การออกเสียง : Richard Cork
  Richard Cork [en]
 • การออกเสียง : Jeremy Bentham
  Jeremy Bentham [en]
 • การออกเสียง : idyll
  idyll [en]
 • การออกเสียง : Gary Oldman
  Gary Oldman [en]
 • การออกเสียง : amine
  amine [en]
 • การออกเสียง : anno domini
  anno domini [la]
 • การออกเสียง : Paul Smith
  Paul Smith [en]
 • การออกเสียง : Vivienne Westwood
  Vivienne Westwood [en]
 • การออกเสียง : Anglo-Saxon
  Anglo-Saxon [en]
 • การออกเสียง : Simon Rattle
  Simon Rattle [en]
 • การออกเสียง : Damon Albarn
  Damon Albarn [en]
 • การออกเสียง : Walter Raleigh
  Walter Raleigh [en]
 • การออกเสียง : Sir Laurence Olivier
  Sir Laurence Olivier [en]
 • การออกเสียง : ad libitum
  ad libitum [it]
 • การออกเสียง : Walter Bagehot
  Walter Bagehot [en]
 • การออกเสียง : Stella McCartney
  Stella McCartney [en]