คำ: robalo

ใน:
robaloการออกเสียงใน กาลิเซีย [gl]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงrobaloในกาลิเซีย

เสียงและภาษาบนแผนที่

robaloการออกเสียงใน โปรตุเกส [pt]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงrobaloในโปรตุเกส

สุ่มคำ: arestoraBos díasmuxirvexetalatúns