คำ: Regen

Regenการออกเสียงใน เยอรมัน [de]
ˈʀeːɡən

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงRegenในเยอรมัน

เสียงและภาษาบนแผนที่

Regenการออกเสียงใน ดัตช์ [nl]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงRegenในดัตช์

สุ่มคำ: StadtKircheGesundheitObjektAktiengesellschaft