เวสต์เฟลมิชคู่มือการออกเสียง

[Vlaams]

สมัครเพื่อ เวสต์เฟลมิช ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 6.100.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 256
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 1.627
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 333
  • เวสต์เฟลมิช ภาพถ่ายจาก Mislav Marohnić
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด