เวสต์เฟลมิชคู่มือการออกเสียง

[Vlaams]

สมัครเพื่อ เวสต์เฟลมิช ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 6.100.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 261
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 1.673
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 330
  • เวสต์เฟลมิช ภาพถ่ายจาก Mislav Marohnić
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด