BETA

Discover Forvo Academy, our new online teaching platform.

Go to Forvo Academy

พจนานุกรมการออกเสียงภาษาเฟลมิช

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาเฟลมิช

ภาษาเฟลมิช : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

 • การออกเสียง : water
  water
 • การออกเสียง : mei
  mei
 • การออกเสียง : COVID-19
  COVID-19
 • การออกเสียง : Spotify
  Spotify
 • การออกเสียง : ster
  ster
 • การออกเสียง : fuck
  fuck
 • การออกเสียง : garage
  garage
 • การออกเสียง : Brugge
  Brugge
 • การออกเสียง : April
  April
 • การออกเสียง : van
  van

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาเฟลมิชใช่ไหม