คำ: hydrothermal

ใน:
hydrothermalการออกเสียงใน อังกฤษ [en]
ˌhaɪdroˈθɜːməl

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงhydrothermalในอังกฤษ

เสียงและภาษาบนแผนที่

hydrothermalการออกเสียงใน เยอรมัน [de]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงhydrothermalในเยอรมัน

สุ่มคำ: carbathFloridaEdinburghmilk