หมวดหมู่:

adj

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadj

 • การออกเสียง : important important [en]
 • การออกเสียง : batter batter [en]
 • การออกเสียง : subsequent subsequent [en]
 • การออกเสียง : amusant amusant [fr]
 • การออกเสียง : kill kill [en]
 • การออกเสียง : ambitious ambitious [en]
 • การออกเสียง : killer killer [en]
 • การออกเสียง : Ellen Ellen [en]
 • การออกเสียง : camouflage camouflage [en]
 • การออกเสียง : host host [en]
 • การออกเสียง : abstrakt abstrakt [yi]
 • การออกเสียง : scamp scamp [en]
 • การออกเสียง : asexual asexual [es]
 • การออกเสียง : fast and furious fast and furious [en]
 • การออกเสียง : feststoffreich feststoffreich [de]
 • การออกเสียง : aktiv aktiv [de]
 • การออกเสียง : cana cana [tr]
 • การออกเสียง : intraspezifisch intraspezifisch [de]
 • การออกเสียง : zwölfprozentig zwölfprozentig [de]
 • การออกเสียง : 72-stündig 72-stündig [de]
 • การออกเสียง : alternativ alternativ [sv]
 • การออกเสียง : aktuell aktuell [de]
 • การออกเสียง : andauernd andauernd [de]
 • การออกเสียง : hochhitzebeständig hochhitzebeständig [de]
 • การออกเสียง : Rau Rau [de]
 • การออกเสียง : 6-polig 6-polig [de]
 • การออกเสียง : Schlamm Schlamm [de]
 • การออกเสียง : pneumatometrisch pneumatometrisch [de]
 • การออกเสียง : egal egal [de]
 • การออกเสียง : sarcasme sarcasme [nl]
 • การออกเสียง : דָבר דָבר [he]
 • การออกเสียง : relaxant relaxant [ro]
 • การออกเสียง : aggressiv aggressiv [sv]
 • การออกเสียง : bolje bolje [hr]
 • การออกเสียง : neutrophil neutrophil [en]
 • การออกเสียง : legendarisch legendarisch [nl]
 • การออกเสียง : hydrothermal hydrothermal [en]
 • การออกเสียง : paravertebral paravertebral [en]
 • การออกเสียง : knapper knapper [de]
 • การออกเสียง : umbral umbral [es]
 • การออกเสียง : fabrikfertig fabrikfertig [de]
 • การออกเสียง : sonner sonner [fr]
 • การออกเสียง : acceptabel acceptabel [sv]
 • การออกเสียง : over-the-air over-the-air [en]
 • การออกเสียง : kapabel kapabel [sv]
 • การออกเสียง : nachgeeicht nachgeeicht [de]
 • การออกเสียง : jaus jaus [ca]
 • การออกเสียง : frou frou [fy]
 • การออกเสียง : ringwulstartig ringwulstartig [de]
 • การออกเสียง : velopharyngeal velopharyngeal [en]
 • การออกเสียง : Heesen Heesen [de]
 • การออกเสียง : aerogen aerogen [en]
 • การออกเสียง : knappen knappen [de]
 • การออกเสียง : geankert geankert [de]
 • การออกเสียง : exhibicionista exhibicionista [hu]
 • การออกเสียง : translucent translucent [en]
 • การออกเสียง : battere battere [it]
 • การออกเสียง : mehrlösig mehrlösig [de]
 • การออกเสียง : fossile fossile [de]
 • การออกเสียง : alabasterweiß alabasterweiß [de]
 • การออกเสียง : paraventrikulär paraventrikulär [de]
 • การออกเสียง : Treier Treier [de]
 • การออกเสียง : vorangehend vorangehend [de]
 • การออกเสียง : Holzen Holzen [nds]
 • การออกเสียง : signalbeschreibend signalbeschreibend [de]
 • การออกเสียง : liebeflehend liebeflehend [de]
 • การออกเสียง : pflanzenbaulich pflanzenbaulich [de]
 • การออกเสียง : galvanoplastisch galvanoplastisch [de]
 • การออกเสียง : hinauslaufend hinauslaufend [de]
 • การออกเสียง : hochkomisch hochkomisch [de]
 • การออกเสียง : fiduziarisch fiduziarisch [de]
 • การออกเสียง : federgeladen federgeladen [de]
 • การออกเสียง : prägewirksam prägewirksam [de]
 • การออกเสียง : verfügbarmachend verfügbarmachend [de]
 • การออกเสียง : hierhergehörend hierhergehörend [de]
 • การออกเสียง : aktienkursbasiert aktienkursbasiert [de]
 • การออกเสียง : sensitometrisch sensitometrisch [de]
 • การออกเสียง : agedréit agedréit [lb]
 • การออกเสียง : postpolitisch postpolitisch [de]
 • การออกเสียง : festgebremst festgebremst [de]
 • การออกเสียง : editorisch editorisch [de]
 • การออกเสียง : rechtskoronar rechtskoronar [de]
 • การออกเสียง : thermoregulatorisch thermoregulatorisch [de]
 • การออกเสียง : helizitätserhaltend helizitätserhaltend [de]
 • การออกเสียง : affischéiert affischéiert [lb]
 • การออกเสียง : hinabfallend hinabfallend [de]
 • การออกเสียง : mithaftend mithaftend [de]
 • การออกเสียง : aneinanderliegend aneinanderliegend [de]
 • การออกเสียง : visusrelevant visusrelevant [de]
 • การออกเสียง : salmonellenverdächtig salmonellenverdächtig [de]
 • การออกเสียง : hinderniskontrolliert hinderniskontrolliert [de]
 • การออกเสียง : nichtparaphrasierbar nichtparaphrasierbar [de]
 • การออกเสียง : diskursrelevant diskursrelevant [de]
 • การออกเสียง : ageotemt ageotemt [lb]
 • การออกเสียง : süßschmeckend süßschmeckend [de]
 • การออกเสียง : fertigbearbeitet fertigbearbeitet [de]
 • การออกเสียง : charakteristesch charakteristesch [lb]
 • การออกเสียง : protonenleitend protonenleitend [de]
 • การออกเสียง : bestgehasst bestgehasst [de]
 • การออกเสียง : astrophisch astrophisch [de]