คำ: Gateshead

ใน:
Gatesheadการออกเสียงใน อังกฤษ [en]
ˈɡeɪtshed

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงGatesheadในอังกฤษ

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: Twittersuredataliteraturesquirrel