หมวดหมู่:

UK

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงUK

 • การออกเสียง : Washington Washington [en]
 • การออกเสียง : Manchester Manchester [en]
 • การออกเสียง : Oxford Oxford [en]
 • การออกเสียง : Liverpool Liverpool [en]
 • การออกเสียง : beer beer [en]
 • การออกเสียง : Marylebone Marylebone [en]
 • การออกเสียง : Lancaster Lancaster [en]
 • การออกเสียง : Bournemouth Bournemouth [en]
 • การออกเสียง : Cambridge Cambridge [en]
 • การออกเสียง : 英国 英国 [zh]
 • การออกเสียง : Stone Stone [en]
 • การออกเสียง : Bury Bury [en]
 • การออกเสียง : Harry Styles Harry Styles [en]
 • การออกเสียง : Launceston Launceston [en]
 • การออกเสียง : Downton Abbey Downton Abbey [en]
 • การออกเสียง : Suffolk Suffolk [en]
 • การออกเสียง : Hampshire Hampshire [en]
 • การออกเสียง : Stratford-upon-Avon Stratford-upon-Avon [en]
 • การออกเสียง : Royal Navy Royal Navy [en]
 • การออกเสียง : Marlborough Marlborough [en]
 • การออกเสียง : Wales Wales [de]
 • การออกเสียง : Battle Battle [en]
 • การออกเสียง : Birmingham Birmingham [en]
 • การออกเสียง : Northampton Northampton [en]
 • การออกเสียง : Norwich (UK) Norwich (UK) [en]
 • การออกเสียง : Exeter Exeter [en]
 • การออกเสียง : Devonshire Devonshire [en]
 • การออกเสียง : Dorset Dorset [en]
 • การออกเสียง : Torquay Torquay [en]
 • การออกเสียง : Bangor Bangor [en]
 • การออกเสียง : Margaret Thatcher Margaret Thatcher [en]
 • การออกเสียง : Engelbert Humperdinck Engelbert Humperdinck [en]
 • การออกเสียง : Falmouth Falmouth [en]
 • การออกเสียง : Buckingham Buckingham [en]
 • การออกเสียง : Ian McEwan Ian McEwan [en]
 • การออกเสียง : Ralph Vaughan Williams Ralph Vaughan Williams [en]
 • การออกเสียง : Cardiff Cardiff [en]
 • การออกเสียง : Scarborough Scarborough [en]
 • การออกเสียง : Newcastle upon Tyne Newcastle upon Tyne [en]
 • การออกเสียง : Leicestershire Leicestershire [en]
 • การออกเสียง : Chesterfield Chesterfield [en]
 • การออกเสียง : Vivien Leigh Vivien Leigh [en]
 • การออกเสียง : St Albans St Albans [en]
 • การออกเสียง : Scouser Scouser [en]
 • การออกเสียง : Portishead Portishead [en]
 • การออกเสียง : Halifax Halifax [en]
 • การออกเสียง : Guildford Guildford [en]
 • การออกเสียง : St Ives St Ives [en]
 • การออกเสียง : Hertfordshire Hertfordshire [en]
 • การออกเสียง : Rugeley Rugeley [en]
 • การออกเสียง : Jerome Jerome [en]
 • การออกเสียง : Bicester Bicester [en]
 • การออกเสียง : Milton Keynes Milton Keynes [en]
 • การออกเสียง : Gillingham (Kent) Gillingham (Kent) [en]
 • การออกเสียง : Cheltenham Cheltenham [en]
 • การออกเสียง : Clare Clare [en]
 • การออกเสียง : Liam Payne Liam Payne [en]
 • การออกเสียง : Alston Alston [en]
 • การออกเสียง : Jeanette Jeanette [en]
 • การออกเสียง : Inverness Inverness [en]
 • การออกเสียง : Richard Attenborough Richard Attenborough [en]
 • การออกเสียง : Houses of Parliament Houses of Parliament [en]
 • การออกเสียง : Avon Avon [en]
 • การออกเสียง : Red Leicester Red Leicester [en]
 • การออกเสียง : Christchurch Christchurch [en]
 • การออกเสียง : Swansea Swansea [en]
 • การออกเสียง : Surrey Surrey [en]
 • การออกเสียง : Pret a Manger Pret a Manger [en]
 • การออกเสียง : Chatham Chatham [en]
 • การออกเสียง : City of London City of London [en]
 • การออกเสียง : Lancashire Lancashire [en]
 • การออกเสียง : Gerard Butler Gerard Butler [en]
 • การออกเสียง : Ely Ely [en]
 • การออกเสียง : Rayleigh Rayleigh [en]
 • การออกเสียง : Middleton Middleton [en]
 • การออกเสียง : Woburn Woburn [en]
 • การออกเสียง : Yeovil Yeovil [en]
 • การออกเสียง : Ilkeston Ilkeston [en]
 • การออกเสียง : Bedford Bedford [en]
 • การออกเสียง : Rod Stewart Rod Stewart [en]
 • การออกเสียง : Loch Lomond Loch Lomond [en]
 • การออกเสียง : Northumberland Northumberland [en]
 • การออกเสียง : Dursley Dursley [en]
 • การออกเสียง : Beaulieu Beaulieu [fr]
 • การออกเสียง : William Somerset Maugham William Somerset Maugham [en]
 • การออกเสียง : Louth Louth [en]
 • การออกเสียง : Matt Bellamy Matt Bellamy [en]
 • การออกเสียง : coming out coming out [fr]
 • การออกเสียง : Abingdon Abingdon [en]
 • การออกเสียง : Hastings Hastings [en]
 • การออกเสียง : Ewell Ewell [en]
 • การออกเสียง : Kenneth Branagh Kenneth Branagh [en]
 • การออกเสียง : Chester-le-Street Chester-le-Street [en]
 • การออกเสียง : Dartmouth Dartmouth [en]
 • การออกเสียง : Isle of Lewis Isle of Lewis [en]
 • การออกเสียง : Darlington Darlington [en]
 • การออกเสียง : Broughton Broughton [en]
 • การออกเสียง : Stephen Fry Stephen Fry [en]
 • การออกเสียง : Deptford Deptford [en]
 • การออกเสียง : Soho Soho [en]