หมวดหมู่:

UK

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงUK

 • การออกเสียง : Washington
  Washington [en]
 • การออกเสียง : Manchester
  Manchester [en]
 • การออกเสียง : Oxford
  Oxford [en]
 • การออกเสียง : Liverpool
  Liverpool [en]
 • การออกเสียง : beer
  beer [en]
 • การออกเสียง : Marylebone
  Marylebone [en]
 • การออกเสียง : Lancaster
  Lancaster [en]
 • การออกเสียง : Bournemouth
  Bournemouth [en]
 • การออกเสียง : Cambridge
  Cambridge [en]
 • การออกเสียง : 英国
  英国 [zh]
 • การออกเสียง : Harry Styles
  Harry Styles [en]
 • การออกเสียง : Stone
  Stone [en]
 • การออกเสียง : Bury
  Bury [en]
 • การออกเสียง : Launceston
  Launceston [en]
 • การออกเสียง : Downton Abbey
  Downton Abbey [en]
 • การออกเสียง : Stratford-upon-Avon
  Stratford-upon-Avon [en]
 • การออกเสียง : Suffolk
  Suffolk [en]
 • การออกเสียง : Hampshire
  Hampshire [en]
 • การออกเสียง : Marlborough
  Marlborough [en]
 • การออกเสียง : Birmingham
  Birmingham [en]
 • การออกเสียง : Royal Navy
  Royal Navy [en]
 • การออกเสียง : Wales
  Wales [de]
 • การออกเสียง : Battle
  Battle [en]
 • การออกเสียง : Buckingham
  Buckingham [en]
 • การออกเสียง : Norwich (UK)
  Norwich (UK) [en]
 • การออกเสียง : Exeter
  Exeter [en]
 • การออกเสียง : Northampton
  Northampton [en]
 • การออกเสียง : Margaret Thatcher
  Margaret Thatcher [en]
 • การออกเสียง : Torquay
  Torquay [en]
 • การออกเสียง : Bangor
  Bangor [en]
 • การออกเสียง : Engelbert Humperdinck
  Engelbert Humperdinck [en]
 • การออกเสียง : Dorset
  Dorset [en]
 • การออกเสียง : Ian McEwan
  Ian McEwan [en]
 • การออกเสียง : Scarborough
  Scarborough [en]
 • การออกเสียง : Falmouth
  Falmouth [en]
 • การออกเสียง : Ralph Vaughan Williams
  Ralph Vaughan Williams [en]
 • การออกเสียง : Devonshire
  Devonshire [en]
 • การออกเสียง : Cardiff
  Cardiff [en]
 • การออกเสียง : Newcastle upon Tyne
  Newcastle upon Tyne [en]
 • การออกเสียง : Jerome
  Jerome [en]
 • การออกเสียง : St Ives
  St Ives [en]
 • การออกเสียง : Leicestershire
  Leicestershire [en]
 • การออกเสียง : Vivien Leigh
  Vivien Leigh [en]
 • การออกเสียง : Chesterfield
  Chesterfield [en]
 • การออกเสียง : St Albans
  St Albans [en]
 • การออกเสียง : Portishead
  Portishead [en]
 • การออกเสียง : Jeanette
  Jeanette [en]
 • การออกเสียง : Halifax
  Halifax [en]
 • การออกเสียง : Clare
  Clare [en]
 • การออกเสียง : Scouser
  Scouser [en]
 • การออกเสียง : Hertfordshire
  Hertfordshire [en]
 • การออกเสียง : Guildford
  Guildford [en]
 • การออกเสียง : Alston
  Alston [en]
 • การออกเสียง : Cheltenham
  Cheltenham [en]
 • การออกเสียง : Milton Keynes
  Milton Keynes [en]
 • การออกเสียง : Bicester
  Bicester [en]
 • การออกเสียง : Inverness
  Inverness [en]
 • การออกเสียง : Gillingham (Kent)
  Gillingham (Kent) [en]
 • การออกเสียง : Rugeley
  Rugeley [en]
 • การออกเสียง : Liam Payne
  Liam Payne [en]
 • การออกเสียง : Kenneth Branagh
  Kenneth Branagh [en]
 • การออกเสียง : Avon
  Avon [en]
 • การออกเสียง : Christchurch
  Christchurch [en]
 • การออกเสียง : Richard Attenborough
  Richard Attenborough [en]
 • การออกเสียง : Surrey
  Surrey [en]
 • การออกเสียง : Pret a Manger
  Pret a Manger [en]
 • การออกเสียง : Houses of Parliament
  Houses of Parliament [en]
 • การออกเสียง : Rayleigh
  Rayleigh [en]
 • การออกเสียง : Gerard Butler
  Gerard Butler [en]
 • การออกเสียง : Swansea
  Swansea [en]
 • การออกเสียง : Rod Stewart
  Rod Stewart [en]
 • การออกเสียง : Chatham
  Chatham [en]
 • การออกเสียง : Red Leicester
  Red Leicester [en]
 • การออกเสียง : Beaulieu
  Beaulieu [fr]
 • การออกเสียง : Lancashire
  Lancashire [en]
 • การออกเสียง : Loch Lomond
  Loch Lomond [en]
 • การออกเสียง : Ely
  Ely [en]
 • การออกเสียง : William Somerset Maugham
  William Somerset Maugham [en]
 • การออกเสียง : Dursley
  Dursley [en]
 • การออกเสียง : City of London
  City of London [en]
 • การออกเสียง : Middleton
  Middleton [en]
 • การออกเสียง : Yeovil
  Yeovil [en]
 • การออกเสียง : Woburn
  Woburn [en]
 • การออกเสียง : Northumberland
  Northumberland [en]
 • การออกเสียง : Bedford
  Bedford [en]
 • การออกเสียง : Hastings
  Hastings [en]
 • การออกเสียง : Ilkeston
  Ilkeston [en]
 • การออกเสียง : coming out
  coming out [fr]
 • การออกเสียง : Louth
  Louth [en]
 • การออกเสียง : Dartmouth
  Dartmouth [en]
 • การออกเสียง : Ewell
  Ewell [en]
 • การออกเสียง : Matt Bellamy
  Matt Bellamy [en]
 • การออกเสียง : Abingdon
  Abingdon [en]
 • การออกเสียง : Middlesbrough
  Middlesbrough [en]
 • การออกเสียง : Chester-le-Street
  Chester-le-Street [en]
 • การออกเสียง : Soho
  Soho [en]
 • การออกเสียง : Chris Rea
  Chris Rea [en]
 • การออกเสียง : scope
  scope [en]
 • การออกเสียง : Broughton
  Broughton [en]
 • การออกเสียง : Isle of Lewis
  Isle of Lewis [en]