หมวดหมู่:

place names

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงplace names

 • การออกเสียง : Edinburgh
  Edinburgh [en]
 • การออกเสียง : Oxford
  Oxford [en]
 • การออกเสียง : America
  America [en]
 • การออกเสียง : Paris
  Paris [fr]
 • การออกเสียง : Texas
  Texas [en]
 • การออกเสียง : Budapest
  Budapest [hu]
 • การออกเสียง : København
  København [da]
 • การออกเสียง : Plymouth
  Plymouth [en]
 • การออกเสียง : Yorkshire
  Yorkshire [en]
 • การออกเสียง : Lancaster
  Lancaster [en]
 • การออกเสียง : Gloucester
  Gloucester [en]
 • การออกเสียง : 台北車站
  台北車站 [nan]
 • การออกเสียง : Jerusalem
  Jerusalem [en]
 • การออกเสียง : Bournemouth
  Bournemouth [en]
 • การออกเสียง : United Kingdom
  United Kingdom [en]
 • การออกเสียง : Northern Ireland
  Northern Ireland [en]
 • การออกเสียง : Nottingham
  Nottingham [en]
 • การออกเสียง : rugby
  rugby [en]
 • การออกเสียง : Tottenham
  Tottenham [en]
 • การออกเสียง : Miami
  Miami [en]
 • การออกเสียง : Madeira
  Madeira [pt]
 • การออกเสียง : Brighton
  Brighton [en]
 • การออกเสียง : Martha's Vineyard
  Martha's Vineyard [en]
 • การออกเสียง : Stone
  Stone [en]
 • การออกเสียง : Tucson
  Tucson [en]
 • การออกเสียง : Bury
  Bury [en]
 • การออกเสียง : Strasbourg
  Strasbourg [fr]
 • การออกเสียง : Porto
  Porto [pt]
 • การออกเสียง : Montreux
  Montreux [fr]
 • การออกเสียง : Cheshire
  Cheshire [en]
 • การออกเสียง : viking
  viking [en]
 • การออกเสียง : Hamburg
  Hamburg [de]
 • การออกเสียง : Antarctic
  Antarctic [en]
 • การออกเสียง : Launceston
  Launceston [en]
 • การออกเสียง : Jersey
  Jersey [en]
 • การออกเสียง : York
  York [en]
 • การออกเสียง : Thames
  Thames [en]
 • การออกเสียง : Falmouth
  Falmouth [en]
 • การออกเสียง : Lisboa
  Lisboa [pt]
 • การออกเสียง : Alexandria
  Alexandria [en]
 • การออกเสียง : Montjuïc
  Montjuïc [ca]
 • การออกเสียง : Stratford-upon-Avon
  Stratford-upon-Avon [en]
 • การออกเสียง : Bretagne
  Bretagne [fr]
 • การออกเสียง : Suffolk
  Suffolk [en]
 • การออกเสียง : Alaska
  Alaska [en]
 • การออกเสียง : Brittany
  Brittany [en]
 • การออกเสียง : Wimbledon
  Wimbledon [en]
 • การออกเสียง : Portland
  Portland [en]
 • การออกเสียง : Reading (town)
  Reading (town) [en]
 • การออกเสียง : Battle
  Battle [en]
 • การออกเสียง : Singapore
  Singapore [en]
 • การออกเสียง : Buckingham
  Buckingham [en]
 • การออกเสียง : Alhambra
  Alhambra [es]
 • การออกเสียง : Columbus
  Columbus [en]
 • การออกเสียง : Quimper
  Quimper [fr]
 • การออกเสียง : Guinea
  Guinea [en]
 • การออกเสียง : Sebastopol
  Sebastopol [en]
 • การออกเสียง : Vientiane
  Vientiane [lo]
 • การออกเสียง : Lorena
  Lorena [pt]
 • การออกเสียง : Exeter
  Exeter [en]
 • การออกเสียง : Trafalgar Square
  Trafalgar Square [en]
 • การออกเสียง : Bratislava
  Bratislava [sk]
 • การออกเสียง : Northampton
  Northampton [en]
 • การออกเสียง : Darjeeling
  Darjeeling [hi]
 • การออกเสียง : Gloucestershire
  Gloucestershire [en]
 • การออกเสียง : Manitoba
  Manitoba [en]
 • การออกเสียง : Santiago de Compostela
  Santiago de Compostela [es]
 • การออกเสียง : Torquay
  Torquay [en]
 • การออกเสียง : Uzbekistan
  Uzbekistan [en]
 • การออกเสียง : cognac
  cognac [en]
 • การออกเสียง : Westminster
  Westminster [en]
 • การออกเสียง : Delphi
  Delphi [en]
 • การออกเสียง : Mobile (Alabama)
  Mobile (Alabama) [en]
 • การออกเสียง : Tenerife
  Tenerife [en]
 • การออกเสียง : Fuji
  Fuji [ja]
 • การออกเสียง : Turkmenistan
  Turkmenistan [en]
 • การออกเสียง : Dorset
  Dorset [en]
 • การออกเสียง : Tórshavn
  Tórshavn [fo]
 • การออกเสียง : Lincoln
  Lincoln [en]
 • การออกเสียง : Pavia
  Pavia [it]
 • การออกเสียง : Mykonos
  Mykonos [en]
 • การออกเสียง : Shannon
  Shannon [en]
 • การออกเสียง : Bethlehem
  Bethlehem [en]
 • การออกเสียง : Scarborough
  Scarborough [en]
 • การออกเสียง : Nassau
  Nassau [en]
 • การออกเสียง : Antipodes
  Antipodes [en]
 • การออกเสียง : Devonshire
  Devonshire [en]
 • การออกเสียง : Peabody
  Peabody [en]
 • การออกเสียง : Warwick
  Warwick [en]
 • การออกเสียง : Međugorje
  Međugorje [hr]
 • การออกเสียง : Himalayas
  Himalayas [en]
 • การออกเสียง : Açores
  Açores [pt]
 • การออกเสียง : Canaan
  Canaan [en]
 • การออกเสียง : Ghana
  Ghana [en]
 • การออกเสียง : Bombay
  Bombay [en]
 • การออกเสียง : St Ives
  St Ives [en]
 • การออกเสียง : Leicestershire
  Leicestershire [en]
 • การออกเสียง : Morocco
  Morocco [en]
 • การออกเสียง : Chesterfield
  Chesterfield [en]
 • การออกเสียง : St Albans
  St Albans [en]