หมวดหมู่:

place names

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงplace names

 • การออกเสียง : Edinburgh Edinburgh [en]
 • การออกเสียง : Oxford Oxford [en]
 • การออกเสียง : America America [en]
 • การออกเสียง : Texas Texas [en]
 • การออกเสียง : Paris Paris [fr]
 • การออกเสียง : Budapest Budapest [hu]
 • การออกเสียง : København København [da]
 • การออกเสียง : Yorkshire Yorkshire [en]
 • การออกเสียง : Plymouth Plymouth [en]
 • การออกเสียง : Lancaster Lancaster [en]
 • การออกเสียง : 台北車站 台北車站 [nan]
 • การออกเสียง : Gloucester Gloucester [en]
 • การออกเสียง : Jerusalem Jerusalem [en]
 • การออกเสียง : Bournemouth Bournemouth [en]
 • การออกเสียง : United Kingdom United Kingdom [en]
 • การออกเสียง : Northern Ireland Northern Ireland [en]
 • การออกเสียง : Nottingham Nottingham [en]
 • การออกเสียง : rugby rugby [en]
 • การออกเสียง : Miami Miami [en]
 • การออกเสียง : Tottenham Tottenham [en]
 • การออกเสียง : Brighton Brighton [en]
 • การออกเสียง : Madeira Madeira [pt]
 • การออกเสียง : Martha's Vineyard Martha's Vineyard [en]
 • การออกเสียง : Stone Stone [en]
 • การออกเสียง : Porto Porto [pt]
 • การออกเสียง : Bury Bury [en]
 • การออกเสียง : Strasbourg Strasbourg [fr]
 • การออกเสียง : Tucson Tucson [en]
 • การออกเสียง : Montreux Montreux [fr]
 • การออกเสียง : viking viking [en]
 • การออกเสียง : Cheshire Cheshire [en]
 • การออกเสียง : Antarctic Antarctic [en]
 • การออกเสียง : Launceston Launceston [en]
 • การออกเสียง : York York [en]
 • การออกเสียง : Hamburg Hamburg [de]
 • การออกเสียง : Jersey Jersey [en]
 • การออกเสียง : Thames Thames [en]
 • การออกเสียง : Falmouth Falmouth [en]
 • การออกเสียง : Alexandria Alexandria [en]
 • การออกเสียง : Lisboa Lisboa [pt]
 • การออกเสียง : Suffolk Suffolk [en]
 • การออกเสียง : Alaska Alaska [en]
 • การออกเสียง : Stratford-upon-Avon Stratford-upon-Avon [en]
 • การออกเสียง : Bretagne Bretagne [fr]
 • การออกเสียง : Montjuïc Montjuïc [ca]
 • การออกเสียง : Brittany Brittany [en]
 • การออกเสียง : Portland Portland [en]
 • การออกเสียง : Wimbledon Wimbledon [en]
 • การออกเสียง : Reading (town) Reading (town) [en]
 • การออกเสียง : Battle Battle [en]
 • การออกเสียง : Singapore Singapore [en]
 • การออกเสียง : Columbus Columbus [en]
 • การออกเสียง : Sebastopol Sebastopol [en]
 • การออกเสียง : Guinea Guinea [en]
 • การออกเสียง : Alhambra Alhambra [es]
 • การออกเสียง : Quimper Quimper [fr]
 • การออกเสียง : Lorena Lorena [pt]
 • การออกเสียง : Northampton Northampton [en]
 • การออกเสียง : Bratislava Bratislava [sk]
 • การออกเสียง : Exeter Exeter [en]
 • การออกเสียง : Trafalgar Square Trafalgar Square [en]
 • การออกเสียง : Vientiane Vientiane [lo]
 • การออกเสียง : Manitoba Manitoba [en]
 • การออกเสียง : Gloucestershire Gloucestershire [en]
 • การออกเสียง : Devonshire Devonshire [en]
 • การออกเสียง : Darjeeling Darjeeling [hi]
 • การออกเสียง : Santiago de Compostela Santiago de Compostela [es]
 • การออกเสียง : Uzbekistan Uzbekistan [en]
 • การออกเสียง : Torquay Torquay [en]
 • การออกเสียง : cognac cognac [en]
 • การออกเสียง : Delphi Delphi [en]
 • การออกเสียง : Buckingham Buckingham [en]
 • การออกเสียง : Dorset Dorset [en]
 • การออกเสียง : Turkmenistan Turkmenistan [en]
 • การออกเสียง : Mobile (Alabama) Mobile (Alabama) [en]
 • การออกเสียง : Tenerife Tenerife [en]
 • การออกเสียง : Westminster Westminster [en]
 • การออกเสียง : Fuji Fuji [ja]
 • การออกเสียง : Antipodes Antipodes [en]
 • การออกเสียง : Bethlehem Bethlehem [en]
 • การออกเสียง : Pavia Pavia [it]
 • การออกเสียง : Nassau Nassau [en]
 • การออกเสียง : Lincoln Lincoln [en]
 • การออกเสียง : Tórshavn Tórshavn [fo]
 • การออกเสียง : Scarborough Scarborough [en]
 • การออกเสียง : Shannon Shannon [en]
 • การออกเสียง : Mykonos Mykonos [en]
 • การออกเสียง : Peabody Peabody [en]
 • การออกเสียง : Warwick Warwick [en]
 • การออกเสียง : Himalayas Himalayas [en]
 • การออกเสียง : Açores Açores [pt]
 • การออกเสียง : Bombay Bombay [en]
 • การออกเสียง : Leicestershire Leicestershire [en]
 • การออกเสียง : Canaan Canaan [en]
 • การออกเสียง : Chesterfield Chesterfield [en]
 • การออกเสียง : Ghana Ghana [en]
 • การออกเสียง : Morocco Morocco [en]
 • การออกเสียง : St Albans St Albans [en]
 • การออกเสียง : St Ives St Ives [en]
 • การออกเสียง : San Marino San Marino [en]