คำ: Engobe

ใน:
Engobeการออกเสียงใน เยอรมัน [de]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงEngobeในเยอรมัน

เสียงและภาษาบนแผนที่

Engobeการออกเสียงใน ฝรั่งเศส [fr]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงEngobeในฝรั่งเศส

สุ่มคำ: EhrensenfvierBergithzwanzigDeutsch