หมวดหมู่:

french

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfrench

 • การออกเสียง : croissant
  croissant [fr]
 • การออกเสียง : you
  you [en]
 • การออกเสียง : les
  les [fr]
 • การออกเสียง : Citroën
  Citroën [fr]
 • การออกเสียง : straight
  straight [en]
 • การออกเสียง : faux pas
  faux pas [en]
 • การออกเสียง : Louis Vuitton
  Louis Vuitton [fr]
 • การออกเสียง : Carrefour
  Carrefour [fr]
 • การออกเสียง : homme
  homme [fr]
 • การออกเสียง : Hermès
  Hermès [fr]
 • การออกเสียง : Elle
  Elle [fr]
 • การออกเสียง : déjà vu
  déjà vu [fr]
 • การออกเสียง : Michelin
  Michelin [fr]
 • การออกเสียง : Albert Camus
  Albert Camus [fr]
 • การออกเสียง : touché
  touché [fr]
 • การออกเสียง : comment
  comment [fr]
 • การออกเสียง : Jean-Paul Sartre
  Jean-Paul Sartre [fr]
 • การออกเสียง : avoir
  avoir [fr]
 • การออกเสียง : Je m'appelle
  Je m'appelle [fr]
 • การออกเสียง : mignon
  mignon [fr]
 • การออกเสียง : concierge
  concierge [en]
 • การออกเสียง : Michel Foucault
  Michel Foucault [fr]
 • การออกเสียง : noir
  noir [fr]
 • การออกเสียง : mademoiselle
  mademoiselle [fr]
 • การออกเสียง : Cartier
  Cartier [fr]
 • การออกเสียง : sorbet
  sorbet [pl]
 • การออกเสียง : aimer
  aimer [fr]
 • การออกเสียง : désolé
  désolé [fr]
 • การออกเสียง : gauche
  gauche [fr]
 • การออกเสียง : Jean-Paul Gaultier
  Jean-Paul Gaultier [fr]
 • การออกเสียง : Je peux
  Je peux [fr]
 • การออกเสียง : bidet
  bidet [en]
 • การออกเสียง : Coco Chanel
  Coco Chanel [en]
 • การออกเสียง : Montaigne
  Montaigne [fr]
 • การออกเสียง : cœur
  cœur [fr]
 • การออกเสียง : Claire
  Claire [en]
 • การออกเสียง : je vais
  je vais [fr]
 • การออกเสียง : fatigue
  fatigue [en]
 • การออกเสียง : Lionel
  Lionel [en]
 • การออกเสียง : Celeste
  Celeste [es]
 • การออกเสียง : Guy de Maupassant
  Guy de Maupassant [fr]
 • การออกเสียง : crème fraîche
  crème fraîche [fr]
 • การออกเสียง : Yvette
  Yvette [en]
 • การออกเสียง : Antoine
  Antoine [fr]
 • การออกเสียง : Pierre
  Pierre [fr]
 • การออกเสียง : Balmain
  Balmain [fr]
 • การออกเสียง : Milan Kundera
  Milan Kundera [cs]
 • การออกเสียง : guillotine
  guillotine [en]
 • การออกเสียง : courgette
  courgette [en]
 • การออกเสียง : raison d'être
  raison d'être [fr]
 • การออกเสียง : beaucoup
  beaucoup [fr]
 • การออกเสียง : sommelier
  sommelier [fr]
 • การออกเสียง : camembert
  camembert [fr]
 • การออกเสียง : Brittany
  Brittany [en]
 • การออกเสียง : Cajun
  Cajun [en]
 • การออกเสียง : Gare du Nord
  Gare du Nord [fr]
 • การออกเสียง : rendez-vous
  rendez-vous [fr]
 • การออกเสียง : Claude
  Claude [fr]
 • การออกเสียง : milieu
  milieu [fr]
 • การออกเสียง : Voltaire
  Voltaire [en]
 • การออกเสียง : Cassis
  Cassis [fr]
 • การออกเสียง : Viognier
  Viognier [fr]
 • การออกเสียง : roquefort
  roquefort [fr]
 • การออกเสียง : clafoutis
  clafoutis [fr]
 • การออกเสียง : bon appétit
  bon appétit [en]
 • การออกเสียง : champignon
  champignon [fr]
 • การออกเสียง : Voir
  Voir [fr]
 • การออกเสียง : Madeline
  Madeline [en]
 • การออกเสียง : Dom Perignon
  Dom Perignon [fr]
 • การออกเสียง : Eugène Delacroix
  Eugène Delacroix [fr]
 • การออกเสียง : droite
  droite [fr]
 • การออกเสียง : Auguste Comte
  Auguste Comte [fr]
 • การออกเสียง : pain au chocolat
  pain au chocolat [fr]
 • การออกเสียง : joie de vivre
  joie de vivre [fr]
 • การออกเสียง : chèvre
  chèvre [fr]
 • การออกเสียง : Ottilie
  Ottilie [de]
 • การออกเสียง : tu t'appelles
  tu t'appelles [fr]
 • การออกเสียง : Les Miserables
  Les Miserables [en]
 • การออกเสียง : Louis Althusser
  Louis Althusser [fr]
 • การออกเสียง : Réunion
  Réunion [fr]
 • การออกเสียง : Joseph Nicéphore Niépce
  Joseph Nicéphore Niépce [fr]
 • การออกเสียง : Marcel
  Marcel [fr]
 • การออกเสียง : amuse-bouche
  amuse-bouche [fr]
 • การออกเสียง : François Rabelais
  François Rabelais [fr]
 • การออกเสียง : Talleyrand
  Talleyrand [fr]
 • การออกเสียง : Pierre Choderlos De Laclos
  Pierre Choderlos De Laclos [fr]
 • การออกเสียง : institution
  institution [en]
 • การออกเสียง : arrondissement
  arrondissement [fr]
 • การออกเสียง : Jacques Derrida
  Jacques Derrida [fr]
 • การออกเสียง : demi-glace
  demi-glace [fr]
 • การออกเสียง : foulard
  foulard [fr]
 • การออกเสียง : nous nous appelons
  nous nous appelons [fr]
 • การออกเสียง : chanteuse
  chanteuse [fr]
 • การออกเสียง : petit four
  petit four [fr]
 • การออกเสียง : Vichyssoise
  Vichyssoise [fr]
 • การออกเสียง : ズボン
  ズボン [ja]
 • การออกเสียง : profiterole
  profiterole [it]
 • การออกเสียง : Napoleon
  Napoleon [en]
 • การออกเสียง : Beaumont
  Beaumont [en]
 • การออกเสียง : mille feuille
  mille feuille [fr]