หมวดหมู่:

french

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfrench

 • การออกเสียง : croissant croissant [fr]
 • การออกเสียง : you you [en]
 • การออกเสียง : les les [fr]
 • การออกเสียง : Citroën Citroën [fr]
 • การออกเสียง : faux pas faux pas [en]
 • การออกเสียง : straight straight [en]
 • การออกเสียง : Carrefour Carrefour [fr]
 • การออกเสียง : homme homme [fr]
 • การออกเสียง : Louis Vuitton Louis Vuitton [fr]
 • การออกเสียง : Hermès Hermès [fr]
 • การออกเสียง : Elle Elle [fr]
 • การออกเสียง : touché touché [fr]
 • การออกเสียง : Albert Camus Albert Camus [fr]
 • การออกเสียง : Michelin Michelin [fr]
 • การออกเสียง : avoir avoir [fr]
 • การออกเสียง : comment comment [fr]
 • การออกเสียง : déjà vu déjà vu [fr]
 • การออกเสียง : mignon mignon [fr]
 • การออกเสียง : concierge concierge [en]
 • การออกเสียง : Je m'appelle Je m'appelle [fr]
 • การออกเสียง : Jean-Paul Sartre Jean-Paul Sartre [fr]
 • การออกเสียง : noir noir [fr]
 • การออกเสียง : mademoiselle mademoiselle [fr]
 • การออกเสียง : sorbet sorbet [pl]
 • การออกเสียง : Michel Foucault Michel Foucault [fr]
 • การออกเสียง : Cartier Cartier [fr]
 • การออกเสียง : aimer aimer [fr]
 • การออกเสียง : gauche gauche [fr]
 • การออกเสียง : bidet bidet [en]
 • การออกเสียง : désolé désolé [fr]
 • การออกเสียง : Je peux Je peux [fr]
 • การออกเสียง : Jean-Paul Gaultier Jean-Paul Gaultier [fr]
 • การออกเสียง : cœur cœur [fr]
 • การออกเสียง : Coco Chanel Coco Chanel [en]
 • การออกเสียง : Celeste Celeste [es]
 • การออกเสียง : Montaigne Montaigne [fr]
 • การออกเสียง : je vais je vais [fr]
 • การออกเสียง : guillotine guillotine [en]
 • การออกเสียง : crème fraîche crème fraîche [fr]
 • การออกเสียง : fatigue fatigue [en]
 • การออกเสียง : courgette courgette [en]
 • การออกเสียง : Lionel Lionel [en]
 • การออกเสียง : Brittany Brittany [en]
 • การออกเสียง : Claire Claire [en]
 • การออกเสียง : Guy de Maupassant Guy de Maupassant [fr]
 • การออกเสียง : beaucoup beaucoup [fr]
 • การออกเสียง : Antoine Antoine [fr]
 • การออกเสียง : Milan Kundera Milan Kundera [cs]
 • การออกเสียง : sommelier sommelier [fr]
 • การออกเสียง : Pierre Pierre [fr]
 • การออกเสียง : Yvette Yvette [en]
 • การออกเสียง : camembert camembert [fr]
 • การออกเสียง : Cajun Cajun [en]
 • การออกเสียง : raison d'être raison d'être [fr]
 • การออกเสียง : milieu milieu [fr]
 • การออกเสียง : Balmain Balmain [fr]
 • การออกเสียง : rendez-vous rendez-vous [fr]
 • การออกเสียง : roquefort roquefort [fr]
 • การออกเสียง : Cassis Cassis [fr]
 • การออกเสียง : champignon champignon [fr]
 • การออกเสียง : Voir Voir [fr]
 • การออกเสียง : Claude Claude [fr]
 • การออกเสียง : Voltaire Voltaire [en]
 • การออกเสียง : clafoutis clafoutis [fr]
 • การออกเสียง : Viognier Viognier [fr]
 • การออกเสียง : Gare du Nord Gare du Nord [fr]
 • การออกเสียง : Madeline Madeline [en]
 • การออกเสียง : droite droite [fr]
 • การออกเสียง : tu t'appelles tu t'appelles [fr]
 • การออกเสียง : Eugène Delacroix Eugène Delacroix [fr]
 • การออกเสียง : chèvre chèvre [fr]
 • การออกเสียง : Dom Perignon Dom Perignon [fr]
 • การออกเสียง : joie de vivre joie de vivre [fr]
 • การออกเสียง : Les Miserables Les Miserables [en]
 • การออกเสียง : Réunion Réunion [fr]
 • การออกเสียง : Auguste Comte Auguste Comte [fr]
 • การออกเสียง : Marcel Marcel [ca]
 • การออกเสียง : Louis Althusser Louis Althusser [fr]
 • การออกเสียง : chanteuse chanteuse [fr]
 • การออกเสียง : institution institution [en]
 • การออกเสียง : foulard foulard [fr]
 • การออกเสียง : arrondissement arrondissement [fr]
 • การออกเสียง : nous nous appelons nous nous appelons [fr]
 • การออกเสียง : Jacques Derrida Jacques Derrida [fr]
 • การออกเสียง : bon appétit bon appétit [en]
 • การออกเสียง : Ottilie Ottilie [de]
 • การออกเสียง : amuse-bouche amuse-bouche [fr]
 • การออกเสียง : ズボン ズボン [ja]
 • การออกเสียง : François Rabelais François Rabelais [fr]
 • การออกเสียง : Napoleon Napoleon [en]
 • การออกเสียง : Joseph Nicéphore Niépce Joseph Nicéphore Niépce [fr]
 • การออกเสียง : petit four petit four [fr]
 • การออกเสียง : lentement lentement [fr]
 • การออกเสียง : Talleyrand Talleyrand [fr]
 • การออกเสียง : montre montre [fr]
 • การออกเสียง : confortable confortable [fr]
 • การออกเสียง : demi-glace demi-glace [fr]
 • การออกเสียง : pain au chocolat pain au chocolat [fr]
 • การออกเสียง : Pierre Choderlos De Laclos Pierre Choderlos De Laclos [fr]
 • การออกเสียง : Beaumont Beaumont [en]