คำ: concentration

ใน:
concentrationการออกเสียงใน อังกฤษ [en]
ˌkɒnsənˈtreɪʃn̩

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงconcentrationในอังกฤษ

เสียงและภาษาบนแผนที่

Phrases - Definition - Synonyms

สุ่มคำ: Sconehavelaughbeenthrough