คำ: concentration

ใน:
concentrationการออกเสียงใน อังกฤษ [en]
ˌkɒnsənˈtreɪʃn̩

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงconcentrationในอังกฤษ

เสียงและภาษาบนแผนที่

Phrases - Definition - Synonyms
concentrationการออกเสียงใน ฝรั่งเศส [fr]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงconcentrationในฝรั่งเศส

สุ่มคำ: AustraliaYouTubeauntanythinglieutenant