หมวดหมู่:

Oxford

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงOxford

 • การออกเสียง : consist consist [en]
 • การออกเสียง : constant constant [en]
 • การออกเสียง : container container [en]
 • การออกเสียง : cooking cooking [en]
 • การออกเสียง : contribution contribution [en]
 • การออกเสียง : consequence consequence [en]
 • การออกเสียง : constantly constantly [en]
 • การออกเสียง : conference conference [en]
 • การออกเสียง : bound bound [en]
 • การออกเสียง : concentration concentration [en]
 • การออกเสียง : conclusion conclusion [en]
 • การออกเสียง : boil boil [en]
 • การออกเสียง : confusion confusion [en]
 • การออกเสียง : conflict conflict [en]
 • การออกเสียง : concept concept [en]
 • การออกเสียง : confused confused [en]
 • การออกเสียง : conventional conventional [en]
 • การออกเสียง : businessman businessman [en]
 • การออกเสียง : context context [en]
 • การออกเสียง : complaint complaint [en]
 • การออกเสียง : conservative conservative [en]
 • การออกเสียง : compete compete [en]
 • การออกเสียง : consideration consideration [en]
 • การออกเสียง : connected connected [en]
 • การออกเสียง : Magdalen College Magdalen College [en]
 • การออกเสียง : Jesus College Jesus College [en]
 • การออกเสียง : breed breed [en]
 • การออกเสียง : congratulate congratulate [en]
 • การออกเสียง : Corpus Christi College Corpus Christi College [en]
 • การออกเสียง : complain complain [en]
 • การออกเสียง : blow out blow out [en]
 • การออกเสียง : confront confront [en]
 • การออกเสียง : brightly brightly [en]
 • การออกเสียง : blame blame [en]
 • การออกเสียง : complicate complicate [en]
 • การออกเสียง : breathe out breathe out [en]
 • การออกเสียง : The Ashmolean Museum The Ashmolean Museum [en]
 • การออกเสียง : bunch bunch [en]
 • การออกเสียง : concerning concerning [en]
 • การออกเสียง : commonly commonly [en]
 • การออกเสียง : blow up blow up [en]
 • การออกเสียง : confuse confuse [en]
 • การออกเสียง : convention convention [en]
 • การออกเสียง : buyer buyer [en]
 • การออกเสียง : considerably considerably [en]
 • การออกเสียง : Oxonian Oxonian [en]
 • การออกเสียง : breathe in breathe in [en]
 • การออกเสียง : confusing confusing [en]
 • การออกเสียง : briefly briefly [en]
 • การออกเสียง : Radcliffe Camera Radcliffe Camera [en]
 • การออกเสียง : controlled controlled [en]
 • การออกเสียง : Cherwell Cherwell [en]
 • การออกเสียง : confine confine [en]
 • การออกเสียง : Henry Chichele Henry Chichele [en]
 • การออกเสียง : contrasting contrasting [en]
 • การออกเสียง : battels battels [en]
 • การออกเสียง : Brasenose College Brasenose College [en]
 • การออกเสียง : build up build up [en]
 • การออกเสียง : confined confined [en]
 • การออกเสียง : confidently confidently [en]
 • การออกเสียง : broadly broadly [en]
 • การออกเสียง : P.F. Strawson P.F. Strawson [en]
 • การออกเสียง : consist of consist of [en]
 • การออกเสียง : Allen Scythe Allen Scythe [en]
 • การออกเสียง : Terry Miethe Terry Miethe [en]
 • การออกเสียง : Aditi Lahiri Aditi Lahiri [hi]
 • การออกเสียง : O.E.D. O.E.D. [en]
 • การออกเสียง : Hammes Hammes [de]
 • การออกเสียง : Robert May Robert May [en]
 • การออกเสียง : Oxbridge Oxbridge [en]
 • การออกเสียง : אוקספורד אוקספורד [he]
 • การออกเสียง : Holywell Music Room Holywell Music Room [en]
 • การออกเสียง : Universiteit van Oxford Universiteit van Oxford [nl]
 • การออกเสียง : Andrew Zisserman Andrew Zisserman [en]
 • การออกเสียง : Teddy Hall Teddy Hall [en]
 • การออกเสียง : St Edmund Hall St Edmund Hall [en]
 • บันทึกการออกเสียง : Kassam Stadium Kassam Stadium [en] รอการออกเสียง