คำ: cerrado

ใน:
cerradoการออกเสียงใน สเปน [es]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงcerradoในสเปน

เสียงและภาษาบนแผนที่

cerradoการออกเสียงใน โปรตุเกส [pt]
cerrado

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงcerradoในโปรตุเกส

สุ่มคำ: frenosholagraciaspaellachinita