คำ: apenado

ใน:
apenadoการออกเสียงใน สเปน [es]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงapenadoในสเปน

เสียงและภาษาบนแผนที่

apenadoการออกเสียงใน โปรตุเกส [pt]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงapenadoในโปรตุเกส

สุ่มคำ: interesantepronunciarbellezajardínurbanización