หมวดหมู่:

adjetivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadjetivo

 • การออกเสียง : tu tu [fr]
 • การออกเสียง : computadora computadora [es]
 • การออกเสียง : sexy sexy [en]
 • การออกเสียง : idiota idiota [pt]
 • การออกเสียง : non non [fr]
 • การออกเสียง : chileno chileno [es]
 • การออกเสียง : feliz feliz [es]
 • การออกเสียง : brillante brillante [es]
 • การออกเสียง : veinte veinte [es]
 • การออกเสียง : joven joven [es]
 • การออกเสียง : gentil gentil [fr]
 • การออกเสียง : extravagante extravagante [es]
 • การออกเสียง : excelente excelente [pt]
 • การออกเสียง : высокий высокий [ru]
 • การออกเสียง : feroz feroz [pt]
 • การออกเสียง : oscuro oscuro [es]
 • การออกเสียง : adorable adorable [en]
 • การออกเสียง : frío frío [es]
 • การออกเสียง : neutral neutral [en]
 • การออกเสียง : snob snob [fr]
 • การออกเสียง : cínico cínico [es]
 • การออกเสียง : sencillo sencillo [es]
 • การออกเสียง : estranho estranho [pt]
 • การออกเสียง : frenético frenético [es]
 • การออกเสียง : vacío vacío [es]
 • การออกเสียง : quinceañera quinceañera [es]
 • การออกเสียง : tranquilo tranquilo [es]
 • การออกเสียง : diferente diferente [es]
 • การออกเสียง : assinalado assinalado [pt]
 • การออกเสียง : estupendo estupendo [es]
 • การออกเสียง : hippie hippie [en]
 • การออกเสียง : palabrería palabrería [es]
 • การออกเสียง : inexorable inexorable [en]
 • การออกเสียง : velho velho [pt]
 • การออกเสียง : grandes grandes [es]
 • การออกเสียง : Suavecito Suavecito [es]
 • การออกเสียง : nasal nasal [en]
 • การออกเสียง : sinvergüenza sinvergüenza [es]
 • การออกเสียง : retardável retardável [pt]
 • การออกเสียง : ruidoso ruidoso [es]
 • การออกเสียง : perro perro [es]
 • การออกเสียง : IMO IMO [en]
 • การออกเสียง : cibernético cibernético [es]
 • การออกเสียง : transcontinental transcontinental [es]
 • การออกเสียง : ingrato ingrato [pt]
 • การออกเสียง : callado callado [es]
 • การออกเสียง : mentiroso mentiroso [es]
 • การออกเสียง : antivirus antivirus [en]
 • การออกเสียง : 短暫 短暫 [zh]
 • การออกเสียง : radical radical [en]
 • การออกเสียง : decrépito decrépito [es]
 • การออกเสียง : competitivo competitivo [es]
 • การออกเสียง : centésima centésima [pt]
 • การออกเสียง : ileso ileso [pt]
 • การออกเสียง : ligero ligero [es]
 • การออกเสียง : morocho morocho [es]
 • การออกเสียง : cantante cantante [es]
 • การออกเสียง : harto harto [es]
 • การออกเสียง : idealista idealista [pt]
 • การออกเสียง : capaz capaz [es]
 • การออกเสียง : antisocial antisocial [en]
 • การออกเสียง : blanduzco blanduzco [es]
 • การออกเสียง : rocambolesco rocambolesco [es]
 • การออกเสียง : fosforescente fosforescente [es]
 • การออกเสียง : coquetear coquetear [es]
 • การออกเสียง : contumaz contumaz [pt]
 • การออกเสียง : argento argento [it]
 • การออกเสียง : móvil móvil [es]
 • การออกเสียง : consonante consonante [es]
 • การออกเสียง : arrogante arrogante [pt]
 • การออกเสียง : profundo profundo [es]
 • การออกเสียง : neural neural [en]
 • การออกเสียง : gallardo gallardo [es]
 • การออกเสียง : anticonstitucional anticonstitucional [es]
 • การออกเสียง : desagradable desagradable [es]
 • การออกเสียง : camaleão camaleão [pt]
 • การออกเสียง : 寒い 寒い [ja]
 • การออกเสียง : нужный нужный [ru]
 • การออกเสียง : incandescente incandescente [es]
 • การออกเสียง : cruciforme cruciforme [fr]
 • การออกเสียง : pré-adolescente pré-adolescente [pt]
 • การออกเสียง : verdadeiro verdadeiro [pt]
 • การออกเสียง : nublado nublado [es]
 • การออกเสียง : anciano anciano [es]
 • การออกเสียง : bilateral bilateral [en]
 • การออกเสียง : psicodélico psicodélico [es]
 • การออกเสียง : encantador encantador [es]
 • การออกเสียง : hablador hablador [es]
 • การออกเสียง : pedorro pedorro [es]
 • การออกเสียง : 醒目 醒目 [yue]
 • การออกเสียง : cobarde cobarde [es]
 • การออกเสียง : listo listo [es]
 • การออกเสียง : ígneo ígneo [es]
 • การออกเสียง : chulo chulo [es]
 • การออกเสียง : genitivo genitivo [es]
 • การออกเสียง : samui (寒い) samui (寒い) [ja]
 • การออกเสียง : famélico famélico [es]
 • การออกเสียง : prepotente prepotente [es]
 • การออกเสียง : canídeo canídeo [pt]
 • การออกเสียง : curiosa curiosa [es]