คำ: agpusta

ใน:
การออกเสียงคำว่า agpusta ในภาษา อีโลกาโน [ilo]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้ หรือออกเสียงด้วยสำเสียงที่ต่างจากนี้ได้หรือไม่ ออกเสียงคำว่า agpusta ในภาษาอีโลกาโน

ภาษาและสำเนียงบนแผนที่

สุ่มคำ: agrigrigatagriririagdawatagkiddawagparang