• การออกเสียงคำว่า დაენაძლევა დაენაძლევა [ka]
  • การออกเสียงคำว่า aman aman [ilo]
  • การออกเสียงคำว่า agpusta agpusta [ilo]