สมาชิก:

i100

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ i100

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
22/04/2019 сладкодумен [bg] การออกเสียง : сладкодумен 0 โหวต
22/04/2019 красноречив [bg] การออกเสียง : красноречив 0 โหวต
11/04/2019 подпалвам се [bg] การออกเสียง : подпалвам се 0 โหวต
11/04/2019 подпалвам [bg] การออกเสียง : подпалвам 0 โหวต
10/04/2019 пресилвам [bg] การออกเสียง : пресилвам 0 โหวต
10/04/2019 ь [bg] การออกเสียง : ь 0 โหวต
10/04/2019 ъ [bg] การออกเสียง : ъ 0 โหวต
10/04/2019 преигравам [bg] การออกเสียง : преигравам 0 โหวต
10/04/2019 престаравам се [bg] การออกเสียง : престаравам се 0 โหวต
06/04/2019 пълнеж [bg] การออกเสียง : пълнеж 0 โหวต
06/04/2019 запълване [bg] การออกเสียง : запълване 0 โหวต
04/04/2019 ежедневен [bg] การออกเสียง : ежедневен 0 โหวต
03/04/2019 престиж [bg] การออกเสียง : престиж 0 โหวต
28/03/2019 запазвам [bg] การออกเสียง : запазвам 0 โหวต
25/03/2019 инвестирам [bg] การออกเสียง : инвестирам 0 โหวต
24/03/2019 провели [bg] การออกเสียง : провели 0 โหวต
24/03/2019 пасат [bg] การออกเสียง : пасат 0 โหวต
24/03/2019 в най-общ смисъл [bg] การออกเสียง : в най-общ смисъл 0 โหวต
24/03/2019 неуспешно [bg] การออกเสียง : неуспешно 0 โหวต
24/03/2019 вундеркинд [bg] การออกเสียง : вундеркинд 0 โหวต
23/03/2019 цъквам [bg] การออกเสียง : цъквам 0 โหวต
10/03/2019 мощност [bg] การออกเสียง : мощност 0 โหวต
10/03/2019 дросел [bg] การออกเสียง : дросел 0 โหวต
10/03/2019 заразата [bg] การออกเสียง : заразата 0 โหวต
10/03/2019 зараза [bg] การออกเสียง : зараза 0 โหวต
10/03/2019 разпространение [bg] การออกเสียง : разпространение 0 โหวต
09/03/2019 предъвквам [bg] การออกเสียง : предъвквам 0 โหวต
03/03/2019 питомен [bg] การออกเสียง : питомен 0 โหวต
03/03/2019 отмъщение [bg] การออกเสียง : отмъщение 0 โหวต
06/01/2019 подигравателен [bg] การออกเสียง : подигравателен 0 โหวต