สมาชิก:

i100

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ i100

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
14/06/2019 бъда [bg] การออกเสียง : бъда 0 โหวต
14/06/2019 успея [bg] การออกเสียง : успея 0 โหวต
14/06/2019 объркване [bg] การออกเสียง : объркване 0 โหวต
08/06/2019 паралия [bg] การออกเสียง : паралия 0 โหวต
08/06/2019 опаричен [bg] การออกเสียง : опаричен 0 โหวต
08/06/2019 отговоря [bg] การออกเสียง : отговоря 0 โหวต
08/06/2019 Милошев [bg] การออกเสียง : Милошев 0 โหวต
08/06/2019 произведение [bg] การออกเสียง : произведение 0 โหวต
08/06/2019 Козарев [bg] การออกเสียง : Козарев 0 โหวต
08/06/2019 изпусна [bg] การออกเสียง : изпусна 0 โหวต
08/06/2019 Лъчезар [bg] การออกเสียง : Лъчезар 0 โหวต
08/06/2019 смятане [bg] การออกเสียง : смятане 0 โหวต
08/06/2019 поприще [bg] การออกเสียง : поприще 0 โหวต
08/06/2019 случки [bg] การออกเสียง : случки 0 โหวต
08/06/2019 компютри [bg] การออกเสียง : компютри 0 โหวต
08/06/2019 подравнен [bg] การออกเสียง : подравнен 0 โหวต
20/05/2019 великолепие [bg] การออกเสียง : великолепие 0 โหวต
10/05/2019 разхвърляш [bg] การออกเสียง : разхвърляш 0 โหวต
10/05/2019 нормализирам се [bg] การออกเสียง : нормализирам се 0 โหวต
06/05/2019 наличен съм [bg] การออกเสียง : наличен съм 0 โหวต
06/05/2019 изпразвам се [bg] การออกเสียง : изпразвам се 0 โหวต
04/05/2019 нервност [bg] การออกเสียง : нервност 0 โหวต
03/05/2019 щляя се [bg] การออกเสียง : щляя се 0 โหวต
03/05/2019 щляя [bg] การออกเสียง : щляя 0 โหวต
03/05/2019 разглежадала [bg] การออกเสียง : разглежадала 0 โหวต
03/05/2019 Евразия [bg] การออกเสียง : Евразия 0 โหวต
03/05/2019 Арктика [bg] การออกเสียง : Арктика 0 โหวต
03/05/2019 жалузи [bg] การออกเสียง : жалузи 0 โหวต
03/05/2019 супермаркет [bg] การออกเสียง : супермаркет 0 โหวต
03/05/2019 тостер [bg] การออกเสียง : тостер 0 โหวต