สมาชิก:

i100

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ i100

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
0/6 การออกเสียง

Play all the pronunciations of this page

XX Añadir a favoritas XX คำ ฟังเสียง รายการโหวต
рецепция [ru] การออกเสียง : рецепция โดย GeorgeV
лапсус [bg] การออกเสียง : лапсус โดย i100
смарагд [sr] การออกเสียง : смарагд โดย Tijanag
трик [bg] การออกเสียง : трик โดย i100
мърморя [bg] การออกเสียง : мърморя โดย Holl
злоупотреба [bg] การออกเสียง : злоупотреба โดย kellyflower