สมาชิก:

i100

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ i100

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
17/10/2019 очарован съм [bg] การออกเสียง : очарован съм 0 โหวต
17/10/2019 свръхестественост [bg] การออกเสียง : свръхестественост 0 โหวต
17/10/2019 прикрепям се [bg] การออกเสียง : прикрепям се 0 โหวต
17/10/2019 прикрепям [bg] การออกเสียง : прикрепям 0 โหวต
03/10/2019 сгазен съм [bg] การออกเสียง : сгазен съм 0 โหวต
03/10/2019 сгазен [bg] การออกเสียง : сгазен 0 โหวต
03/10/2019 прегазен съм [bg] การออกเสียง : прегазен съм 0 โหวต
03/10/2019 прегазен [bg] การออกเสียง : прегазен 0 โหวต
01/10/2019 сливам се [bg] การออกเสียง : сливам се 0 โหวต
29/09/2019 снемам [bg] การออกเสียง : снемам 0 โหวต
29/09/2019 снемам [sr] การออกเสียง : снемам 0 โหวต
26/09/2019 услуга [bg] การออกเสียง : услуга 0 โหวต
26/09/2019 поправите [bg] การออกเสียง : поправите 0 โหวต
26/09/2019 вдъхновява [bg] การออกเสียง : вдъхновява 0 โหวต
26/09/2019 съпругата [bg] การออกเสียง : съпругата 0 โหวต
26/09/2019 чудесна [bg] การออกเสียง : чудесна 0 โหวต
26/09/2019 статии [bg] การออกเสียง : статии 0 โหวต
26/09/2019 втория [bg] การออกเสียง : втория 0 โหวต
26/09/2019 маскиране [bg] การออกเสียง : маскиране 0 โหวต
10/09/2019 плискам се [bg] การออกเสียง : плискам се 0 โหวต
06/09/2019 аранжирам [bg] การออกเสียง : аранжирам 0 โหวต
27/08/2019 чим [bg] การออกเสียง : чим 0 โหวต
27/08/2019 Чаршафи [bg] การออกเสียง : Чаршафи 0 โหวต
27/08/2019 купето [bg] การออกเสียง : купето 0 โหวต
27/08/2019 Тръгваме [bg] การออกเสียง : Тръгваме 0 โหวต
27/08/2019 затворена [bg] การออกเสียง : затворена 0 โหวต
27/08/2019 отменя [bg] การออกเสียง : отменя 0 โหวต
27/08/2019 павилион [bg] การออกเสียง : павилион 0 โหวต
27/07/2019 гукам [bg] การออกเสียง : гукам 0 โหวต
27/07/2019 кукуригам [bg] การออกเสียง : кукуригам 0 โหวต