สมาชิก:

i100

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ i100

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
13/07/2019 процесия [bg] การออกเสียง : процесия 0 โหวต
13/07/2019 шествам [bg] การออกเสียง : шествам 0 โหวต
13/07/2019 производство [bg] การออกเสียง : производство 0 โหวต
13/07/2019 процес [bg] การออกเสียง : процес 0 โหวต
02/07/2019 спекулирам [bg] การออกเสียง : спекулирам 0 โหวต
29/06/2019 опакован [bg] การออกเสียง : опакован 0 โหวต
25/06/2019 въвлечен съм [bg] การออกเสียง : въвлечен съм 0 โหวต
22/06/2019 отразяване [bg] การออกเสียง : отразяване 0 โหวต
08/06/2019 паралия [bg] การออกเสียง : паралия 0 โหวต
08/06/2019 опаричен [bg] การออกเสียง : опаричен 0 โหวต
08/06/2019 подравнен [bg] การออกเสียง : подравнен 0 โหวต
10/05/2019 нормализирам се [bg] การออกเสียง : нормализирам се 0 โหวต
06/05/2019 наличен съм [bg] การออกเสียง : наличен съм 0 โหวต
06/05/2019 изпразвам се [bg] การออกเสียง : изпразвам се 0 โหวต
04/05/2019 нервност [bg] การออกเสียง : нервност 0 โหวต
03/05/2019 щляя се [bg] การออกเสียง : щляя се 0 โหวต
03/05/2019 щляя [bg] การออกเสียง : щляя 0 โหวต
03/05/2019 дрейфувам [bg] การออกเสียง : дрейфувам 0 โหวต
22/04/2019 сладкодумен [bg] การออกเสียง : сладкодумен 0 โหวต
11/04/2019 подпалвам се [bg] การออกเสียง : подпалвам се 0 โหวต
11/04/2019 подпалвам [bg] การออกเสียง : подпалвам 0 โหวต
10/04/2019 пресилвам [bg] การออกเสียง : пресилвам 0 โหวต
10/04/2019 преигравам [bg] การออกเสียง : преигравам 0 โหวต
06/04/2019 пълнеж [bg] การออกเสียง : пълнеж 0 โหวต
06/04/2019 запълване [bg] การออกเสียง : запълване 0 โหวต
03/04/2019 престиж [bg] การออกเสียง : престиж 0 โหวต
25/03/2019 инвестирам [bg] การออกเสียง : инвестирам 0 โหวต
24/03/2019 вундеркинд [bg] การออกเสียง : вундеркинд 0 โหวต
23/03/2019 цъквам [bg] การออกเสียง : цъквам 0 โหวต
10/03/2019 заразата [bg] การออกเสียง : заразата 0 โหวต