สมาชิก:

i100

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ i100

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
04/04/2020 симбиоза [bg] การออกเสียง : симбиоза 0 โหวต
16/03/2020 кварц [bg] การออกเสียง : кварц 0 โหวต
16/03/2020 обелиск [bg] การออกเสียง : обелиск 0 โหวต
14/03/2020 фитинг [bg] การออกเสียง : фитинг 0 โหวต
14/03/2020 гумичка [bg] การออกเสียง : гумичка 0 โหวต
12/03/2020 бюрократичен [bg] การออกเสียง : бюрократичен 0 โหวต
12/03/2020 хомогенен [bg] การออกเสียง : хомогенен 0 โหวต
08/03/2020 световъртеж [bg] การออกเสียง : световъртеж 0 โหวต
02/03/2020 касетка [bg] การออกเสียง : касетка 0 โหวต
02/03/2020 касета [bg] การออกเสียง : касета 0 โหวต
02/03/2020 пълнител [bg] การออกเสียง : пълнител 0 โหวต
01/03/2020 фруктоза [bg] การออกเสียง : фруктоза 0 โหวต
01/03/2020 развързвам се [bg] การออกเสียง : развързвам се 0 โหวต
27/02/2020 ветиринар [bg] การออกเสียง : ветиринар 0 โหวต
27/02/2020 диагонал [bg] การออกเสียง : диагонал 0 โหวต
27/02/2020 тътрене [bg] การออกเสียง : тътрене 0 โหวต
23/02/2020 конвейер [bg] การออกเสียง : конвейер 0 โหวต
23/02/2020 парад [bg] การออกเสียง : парад 0 โหวต
15/02/2020 мързи ме [bg] การออกเสียง : мързи ме 0 โหวต
15/02/2020 синоним [bg] การออกเสียง : синоним 0 โหวต
15/02/2020 произволно [bg] การออกเสียง : произволно 0 โหวต
08/02/2020 алергичен [bg] การออกเสียง : алергичен 0 โหวต
08/02/2020 пречистен [bg] การออกเสียง : пречистен 0 โหวต
08/02/2020 семестър [bg] การออกเสียง : семестър 0 โหวต
08/02/2020 формализирам [bg] การออกเสียง : формализирам 0 โหวต
08/02/2020 катапулт [bg] การออกเสียง : катапулт 0 โหวต
08/02/2020 компас [bg] การออกเสียง : компас 0 โหวต
01/02/2020 стипца [bg] การออกเสียง : стипца 0 โหวต
01/02/2020 рафинираност [bg] การออกเสียง : рафинираност 0 โหวต
01/02/2020 рафиниране [bg] การออกเสียง : рафиниране 0 โหวต