สมาชิก:

i100

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ i100

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
10/05/2019 нормализирам се [bg] การออกเสียง : нормализирам се 0 โหวต
06/05/2019 наличен съм [bg] การออกเสียง : наличен съм 0 โหวต
06/05/2019 изпразвам се [bg] การออกเสียง : изпразвам се 0 โหวต
04/05/2019 нервност [bg] การออกเสียง : нервност 0 โหวต
03/05/2019 щляя се [bg] การออกเสียง : щляя се 0 โหวต
03/05/2019 щляя [bg] การออกเสียง : щляя 0 โหวต
03/05/2019 дрейфувам [bg] การออกเสียง : дрейфувам 0 โหวต
22/04/2019 сладкодумен [bg] การออกเสียง : сладкодумен 0 โหวต
11/04/2019 подпалвам се [bg] การออกเสียง : подпалвам се 0 โหวต
11/04/2019 подпалвам [bg] การออกเสียง : подпалвам 0 โหวต
10/04/2019 пресилвам [bg] การออกเสียง : пресилвам 0 โหวต
10/04/2019 преигравам [bg] การออกเสียง : преигравам 0 โหวต
06/04/2019 пълнеж [bg] การออกเสียง : пълнеж 0 โหวต
06/04/2019 запълване [bg] การออกเสียง : запълване 0 โหวต
03/04/2019 престиж [bg] การออกเสียง : престиж 0 โหวต
25/03/2019 инвестирам [bg] การออกเสียง : инвестирам 0 โหวต
24/03/2019 вундеркинд [bg] การออกเสียง : вундеркинд 0 โหวต
23/03/2019 цъквам [bg] การออกเสียง : цъквам 0 โหวต
10/03/2019 заразата [bg] การออกเสียง : заразата 0 โหวต
10/03/2019 разпространение [bg] การออกเสียง : разпространение 0 โหวต
09/03/2019 предъвквам [bg] การออกเสียง : предъвквам 0 โหวต
03/03/2019 питомен [bg] การออกเสียง : питомен 0 โหวต
06/01/2019 подигравателен [bg] การออกเสียง : подигравателен 0 โหวต
06/01/2019 капризнича [bg] การออกเสียง : капризнича 0 โหวต
06/01/2019 мизерствам [bg] การออกเสียง : мизерствам 0 โหวต
06/01/2019 бедствам [bg] การออกเสียง : бедствам 0 โหวต
29/12/2018 обездвижвам [bg] การออกเสียง : обездвижвам 0 โหวต
29/12/2018 емайллак [bg] การออกเสียง : емайллак 0 โหวต
21/12/2018 присъщ [bg] การออกเสียง : присъщ 0 โหวต
20/12/2018 разпространен [bg] การออกเสียง : разпространен 0 โหวต