สมาชิก:

i100

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ i100

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
10/09/2019 плискам се [bg] การออกเสียง : плискам се 0 โหวต
06/09/2019 аранжирам [bg] การออกเสียง : аранжирам 0 โหวต
27/08/2019 павилион [bg] การออกเสียง : павилион 0 โหวต
27/07/2019 гукам [bg] การออกเสียง : гукам 0 โหวต
27/07/2019 кукуригам [bg] การออกเสียง : кукуригам 0 โหวต
27/07/2019 пъчене [bg] การออกเสียง : пъчене 0 โหวต
25/07/2019 загубеняк [bg] การออกเสียง : загубеняк 0 โหวต
25/07/2019 жулене [bg] การออกเสียง : жулене 0 โหวต
24/07/2019 отбелязан [bg] การออกเสียง : отбелязан 0 โหวต
13/07/2019 процесия [bg] การออกเสียง : процесия 0 โหวต
13/07/2019 шествам [bg] การออกเสียง : шествам 0 โหวต
13/07/2019 производство [bg] การออกเสียง : производство 0 โหวต
13/07/2019 процес [bg] การออกเสียง : процес 0 โหวต
02/07/2019 спекулирам [bg] การออกเสียง : спекулирам 0 โหวต
29/06/2019 опакован [bg] การออกเสียง : опакован 0 โหวต
25/06/2019 въвлечен съм [bg] การออกเสียง : въвлечен съм 0 โหวต
22/06/2019 отразяване [bg] การออกเสียง : отразяване 0 โหวต
08/06/2019 паралия [bg] การออกเสียง : паралия 0 โหวต
08/06/2019 опаричен [bg] การออกเสียง : опаричен 0 โหวต
08/06/2019 подравнен [bg] การออกเสียง : подравнен 0 โหวต
10/05/2019 нормализирам се [bg] การออกเสียง : нормализирам се 0 โหวต
06/05/2019 наличен съм [bg] การออกเสียง : наличен съм 0 โหวต
06/05/2019 изпразвам се [bg] การออกเสียง : изпразвам се 0 โหวต
04/05/2019 нервност [bg] การออกเสียง : нервност 0 โหวต
03/05/2019 щляя се [bg] การออกเสียง : щляя се 0 โหวต
03/05/2019 щляя [bg] การออกเสียง : щляя 0 โหวต
03/05/2019 дрейфувам [bg] การออกเสียง : дрейфувам 0 โหวต
22/04/2019 сладкодумен [bg] การออกเสียง : сладкодумен 0 โหวต
11/04/2019 подпалвам се [bg] การออกเสียง : подпалвам се 0 โหวต
11/04/2019 подпалвам [bg] การออกเสียง : подпалвам 0 โหวต