หมวดหมู่:

verb - present tense

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverb - present tense

 • การออกเสียง : sol
  sol [fr]
 • การออกเสียง : du
  du [fr]
 • การออกเสียง : pot
  pot [en]
 • การออกเสียง : deus
  deus [la]
 • การออกเสียง : nous
  nous [fr]
 • การออกเสียง : mets
  mets [fr]
 • การออกเสียง : sou
  sou [pt]
 • การออกเสียง : Roman
  Roman [fr]
 • การออกเสียง : jugo
  jugo [es]
 • การออกเสียง : cull
  cull [en]
 • การออกเสียง : dem
  dem [de]
 • การออกเสียง : prego
  prego [it]
 • การออกเสียง : feu
  feu [fr]
 • การออกเสียง : tem
  tem [pt]
 • การออกเสียง : té
  [es]
 • การออกเสียง : bull
  bull [en]
 • การออกเสียง : cou
  cou [fr]
 • การออกเสียง : dieu
  dieu [fr]
 • การออกเสียง : sopa
  sopa [es]
 • การออกเสียง : jeu
  jeu [fr]
 • การออกเสียง : sé
  [es]
 • การออกเสียง : negocio
  negocio [es]
 • การออกเสียง : va
  va [es]
 • การออกเสียง : seu
  seu [pt]
 • การออกเสียง : sent
  sent [en]
 • การออกเสียง : camino
  camino [es]
 • การออกเสียง : mor
  mor [da]
 • การออกเสียง : sap
  sap [en]
 • การออกเสียง : sec
  sec [fr]
 • การออกเสียง : treu
  treu [de]
 • การออกเสียง : ve
  ve [es]
 • การออกเสียง : tallo
  tallo [es]
 • การออกเสียง : som
  som [da]
 • การออกเสียง : pago
  pago [es]
 • การออกเสียง : ven
  ven [sv]
 • การออกเสียง : cabo
  cabo [es]
 • การออกเสียง : dina
  dina [de]
 • การออกเสียง : és
  és [hu]
 • การออกเสียง : inicio
  inicio [es]
 • การออกเสียง : fa
  fa [es]
 • การออกเสียง : fem
  fem [da]
 • การออกเสียง : vals
  vals [nl]
 • การออกเสียง : canto
  canto [ia]
 • การออกเสียง : hem
  hem [sv]
 • การออกเสียง : tus
  tus [da]
 • การออกเสียง : tens
  tens [en]
 • การออกเสียง : duc
  duc [fr]
 • การออกเสียง : vol
  vol [fr]
 • การออกเสียง : mento
  mento [it]
 • การออกเสียง : voto
  voto [es]
 • การออกเสียง : copies
  copies [en]
 • การออกเสียง : heu
  heu [de]
 • การออกเสียง : peixes
  peixes [pt]
 • การออกเสียง : Raus
  Raus [de]
 • การออกเสียง : bec
  bec [fr]
 • การออกเสียง : Talla
  Talla [es]
 • การออกเสียง : riu
  riu [ca]
 • การออกเสียง : compra
  compra [es]
 • การออกเสียง : bats
  bats [en]
 • การออกเสียง : perd
  perd [fr]
 • การออกเสียง : premio
  premio [it]
 • การออกเสียง : dus
  dus [fr]
 • การออกเสียง : llegeixo
  llegeixo [ca]
 • การออกเสียง : Menges
  Menges [en]
 • การออกเสียง : parles
  parles [fr]
 • การออกเสียง : mors
  mors [sv]
 • การออกเสียง : noc
  noc [cs]
 • การออกเสียง : dino
  dino [pt]
 • การออกเสียง : romp
  romp [en]
 • การออกเสียง : cal
  cal [es]
 • การออกเสียง : fas
  fas [pl]
 • การออกเสียง : clou
  clou [fr]
 • การออกเสียง : copia
  copia [la]
 • การออกเสียง : canta
  canta [es]
 • การออกเสียง : parleu
  parleu [ca]
 • การออกเสียง : seus
  seus [pt]
 • การออกเสียง : corre
  corre [es]
 • การออกเสียง : Diu
  Diu [la]
 • การออกเสียง : llegeix
  llegeix [ca]
 • การออกเสียง : Rau
  Rau [de]
 • การออกเสียง : paga
  paga [it]
 • การออกเสียง : pots
  pots [en]
 • การออกเสียง : riem
  riem [nl]
 • การออกเสียง : pudo
  pudo [es]
 • การออกเสียง : bato
  bato [pt]
 • การออกเสียง : folga
  folga [pl]
 • การออกเสียง : puts
  puts [en]
 • การออกเสียง : sento
  sento [ca]
 • การออกเสียง : peix
  peix [ca]
 • การออกเสียง : duen
  duen [eu]
 • การออกเสียง : dorm
  dorm [en]
 • การออกเสียง : viu
  viu [pt]
 • การออกเสียง : trauen
  trauen [de]
 • การออกเสียง : vull
  vull [ca]
 • การออกเสียง : Posen
  Posen [de]
 • การออกเสียง : neden
  neden [tr]
 • การออกเสียง : fon
  fon [yi]
 • การออกเสียง : surt
  surt [no]
 • การออกเสียง : temo
  temo [eo]
 • การออกเสียง : beu
  beu [nl]