หมวดหมู่:

verb - present tense

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverb - present tense

 • การออกเสียง : sol sol [fr]
 • การออกเสียง : du du [fr]
 • การออกเสียง : pot pot [en]
 • การออกเสียง : deus deus [la]
 • การออกเสียง : nous nous [fr]
 • การออกเสียง : mets mets [fr]
 • การออกเสียง : sou sou [pt]
 • การออกเสียง : jugo jugo [es]
 • การออกเสียง : Roman Roman [fr]
 • การออกเสียง : cull cull [en]
 • การออกเสียง : dem dem [de]
 • การออกเสียง : prego prego [it]
 • การออกเสียง : feu feu [fr]
 • การออกเสียง : tem tem [pt]
 • การออกเสียง : té [es]
 • การออกเสียง : bull bull [en]
 • การออกเสียง : sopa sopa [es]
 • การออกเสียง : cou cou [fr]
 • การออกเสียง : dieu dieu [fr]
 • การออกเสียง : jeu jeu [fr]
 • การออกเสียง : sé [es]
 • การออกเสียง : negocio negocio [es]
 • การออกเสียง : va va [es]
 • การออกเสียง : seu seu [pt]
 • การออกเสียง : sent sent [en]
 • การออกเสียง : camino camino [es]
 • การออกเสียง : sap sap [en]
 • การออกเสียง : mor mor [da]
 • การออกเสียง : sec sec [fr]
 • การออกเสียง : treu treu [de]
 • การออกเสียง : tallo tallo [es]
 • การออกเสียง : ve ve [es]
 • การออกเสียง : som som [da]
 • การออกเสียง : pago pago [es]
 • การออกเสียง : ven ven [sv]
 • การออกเสียง : cabo cabo [es]
 • การออกเสียง : dina dina [de]
 • การออกเสียง : és és [hu]
 • การออกเสียง : inicio inicio [es]
 • การออกเสียง : fa fa [es]
 • การออกเสียง : vals vals [nl]
 • การออกเสียง : canto canto [ia]
 • การออกเสียง : fem fem [da]
 • การออกเสียง : hem hem [sv]
 • การออกเสียง : tus tus [da]
 • การออกเสียง : tens tens [en]
 • การออกเสียง : duc duc [fr]
 • การออกเสียง : vol vol [fr]
 • การออกเสียง : mento mento [it]
 • การออกเสียง : voto voto [es]
 • การออกเสียง : copies copies [en]
 • การออกเสียง : heu heu [de]
 • การออกเสียง : peixes peixes [pt]
 • การออกเสียง : Raus Raus [de]
 • การออกเสียง : Talla Talla [es]
 • การออกเสียง : riu riu [ca]
 • การออกเสียง : bec bec [fr]
 • การออกเสียง : compra compra [es]
 • การออกเสียง : bats bats [en]
 • การออกเสียง : perd perd [fr]
 • การออกเสียง : premio premio [it]
 • การออกเสียง : llegeixo llegeixo [ca]
 • การออกเสียง : dus dus [fr]
 • การออกเสียง : Menges Menges [en]
 • การออกเสียง : mors mors [sv]
 • การออกเสียง : romp romp [en]
 • การออกเสียง : parles parles [fr]
 • การออกเสียง : noc noc [cs]
 • การออกเสียง : cal cal [es]
 • การออกเสียง : fas fas [pl]
 • การออกเสียง : paga paga [it]
 • การออกเสียง : dino dino [pt]
 • การออกเสียง : parleu parleu [ca]
 • การออกเสียง : clou clou [fr]
 • การออกเสียง : seus seus [pt]
 • การออกเสียง : canta canta [es]
 • การออกเสียง : copia copia [la]
 • การออกเสียง : corre corre [es]
 • การออกเสียง : llegeix llegeix [ca]
 • การออกเสียง : Diu Diu [la]
 • การออกเสียง : pots pots [en]
 • การออกเสียง : pudo pudo [es]
 • การออกเสียง : riem riem [nl]
 • การออกเสียง : Rau Rau [de]
 • การออกเสียง : bato bato [pt]
 • การออกเสียง : folga folga [pl]
 • การออกเสียง : sento sento [ca]
 • การออกเสียง : duen duen [eu]
 • การออกเสียง : puts puts [en]
 • การออกเสียง : peix peix [ca]
 • การออกเสียง : trauen trauen [de]
 • การออกเสียง : dorm dorm [en]
 • การออกเสียง : viu viu [pt]
 • การออกเสียง : Posen Posen [de]
 • การออกเสียง : temo temo [eo]
 • การออกเสียง : fon fon [yi]
 • การออกเสียง : surt surt [no]
 • การออกเสียง : dono dono [it]
 • การออกเสียง : beu beu [nl]
 • การออกเสียง : corren corren [es]