หมวดหมู่:

verb - present tense

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverb - present tense

 • การออกเสียง : veieu veieu [ca]
 • การออกเสียง : coem coem [ca]
 • การออกเสียง : coneixem coneixem [ca]
 • การออกเสียง : confonc confonc [ca]
 • การออกเสียง : esglaieu esglaieu [ca]
 • การออกเสียง : trenquem trenquem [ca]
 • การออกเสียง : establim establim [ca]
 • การออกเสียง : pregueu pregueu [ca]
 • การออกเสียง : sopes sopes [ca]
 • การออกเสียง : raem raem [ca]
 • การออกเสียง : llegim llegim [ca]
 • การออกเสียง : omplen omplen [ca]
 • การออกเสียง : prevens prevens [ca]
 • การออกเสียง : sents sents [ca]
 • การออกเสียง : bullim bullim [ca]
 • การออกเสียง : bulliu bulliu [ca]
 • การออกเสียง : negociem negociem [ca]
 • การออกเสียง : vénen vénen [ca]
 • การออกเสียง : viuen viuen [ca]
 • การออกเสียง : poden poden [ca]
 • การออกเสียง : pruu pruu [ca]
 • การออกเสียง : millora millora [ca]
 • การออกเสียง : compres compres [es]
 • การออกเสียง : imprimiu imprimiu [pt]
 • การออกเสียง : menteixen menteixen [ca]
 • การออกเสียง : valem valem [pt]
 • การออกเสียง : bateu bateu [pt]
 • การออกเสียง : admetem admetem [ca]
 • การออกเสียง : sofrim sofrim [ca]
 • การออกเสียง : recloeu recloeu [ca]
 • การออกเสียง : carvens carvens [ca]
 • การออกเสียง : Haig Haig [ca]
 • การออกเสียง : compleixen compleixen [ca]
 • การออกเสียง : iniciem iniciem [ca]
 • การออกเสียง : descosiu descosiu [ca]
 • การออกเสียง : descuses descuses [ca]
 • การออกเสียง : solc solc [ca]
 • การออกเสียง : treus treus [ca]
 • การออกเสียง : reeixiu reeixiu [ca]
 • การออกเสียง : romaneu romaneu [ca]
 • การออกเสียง : bevem bevem [ca]
 • การออกเสียง : ajupen ajupen [ca]
 • การออกเสียง : Obres Obres [ast]
 • การออกเสียง : cruixo cruixo [ca]
 • การออกเสียง : pugeu pugeu [ca]
 • การออกเสียง : nouen nouen [ca]
 • การออกเสียง : carvenem carvenem [ca]
 • การออกเสียง : obliqüeu obliqüeu [ca]
 • การออกเสียง : traieu traieu [ca]
 • การออกเสียง : véns véns [ca]
 • การออกเสียง : complim complim [ca]
 • การออกเสียง : argüim argüim [ca]
 • การออกเสียง : vivim vivim [ca]
 • การออกเสียง : pateixo pateixo [ca]
 • การออกเสียง : apareixes apareixes [ca]
 • การออกเสียง : compren compren [es]
 • การออกเสียง : commous commous [ca]
 • การออกเสียง : jeus jeus [ca]
 • การออกเสียง : noeu noeu [ca]
 • การออกเสียง : Mols Mols [de]
 • การออกเสียง : pertanys pertanys [ca]
 • การออกเสียง : admet admet [ca]
 • การออกเสียง : preneu preneu [ca]
 • การออกเสียง : dolen dolen [ca]
 • การออกเสียง : lloes lloes [ca]
 • การออกเสียง : neixo neixo [ca]
 • การออกเสียง : dormim dormim [ca]
 • การออกเสียง : creixem creixem [ca]
 • การออกเสียง : lluus lluus [ca]
 • การออกเสียง : confon confon [ca]
 • การออกเสียง : caminen caminen [es]
 • การออกเสียง : sortim sortim [ca]
 • การออกเสียง : recordeu recordeu [ca]
 • การออกเสียง : obteniu obteniu [ca]
 • การออกเสียง : cruixen cruixen [ca]
 • การออกเสียง : veu veu [ca]
 • การออกเสียง : creus creus [ca]
 • การออกเสียง : visc visc [ca]
 • การออกเสียง : temeu temeu [pt]
 • การออกเสียง : cabeu cabeu [ca]
 • การออกเสียง : surten surten [ca]
 • การออกเสียง : beuen beuen [ca]
 • การออกเสียง : commoc commoc [ca]
 • การออกเสียง : argüeix argüeix [ca]
 • การออกเสียง : complau complau [ca]
 • การออกเสียง : naixeu naixeu [ca]
 • การออกเสียง : obtinc obtinc [ca]
 • การออกเสียง : devem devem [pt]
 • การออกเสียง : llegeixes llegeixes [ca]
 • การออกเสียง : patim patim [pt]
 • การออกเสียง : oeixo oeixo [ca]
 • การออกเสียง : copieu copieu [ca]
 • การออกเสียง : creiem creiem [ca]
 • การออกเสียง : neixes neixes [ca]
 • การออกเสียง : cous cous [ca]
 • การออกเสียง : troba troba [ca]
 • การออกเสียง : escrius escrius [ca]
 • การออกเสียง : romanem romanem [ca]
 • การออกเสียง : torç torç [ca]
 • การออกเสียง : Cuines Cuines [ca]