หมวดหมู่:

verb - present tense

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverb - present tense

 • การออกเสียง : aneu aneu [ca]
 • การออกเสียง : torç torç [ca]
 • การออกเสียง : havem havem [ca]
 • การออกเสียง : puden puden [ca]
 • การออกเสียง : llegiu llegiu [ca]
 • การออกเสียง : canviem canviem [ca]
 • การออกเสียง : rompeu rompeu [pt]
 • การออกเสียง : reïxen reïxen [ca]
 • การออกเสียง : aparec aparec [ca]
 • การออกเสียง : commou commou [ca]
 • การออกเสียง : cobreixo cobreixo [ca]
 • การออกเสียง : beus beus [ca]
 • การออกเสียง : creix creix [ca]
 • การออกเสียง : redueixo redueixo [ca]
 • การออกเสียง : mentiu mentiu [ca]
 • การออกเสียง : pagues pagues [ca]
 • การออกเสียง : esglaies esglaies [ca]
 • การออกเสียง : pruen pruen [ca]
 • การออกเสียง : trobem trobem [ca]
 • การออกเสียง : obtens obtens [ca]
 • การออกเสียง : rius rius [ca]
 • การออกเสียง : enaigüen enaigüen [ca]
 • การออกเสียง : patiu patiu [ca]
 • การออกเสียง : molem molem [ca]
 • การออกเสียง : enveges enveges [ca]
 • การออกเสียง : cuinem cuinem [ca]
 • การออกเสียง : reïxo reïxo [ca]
 • การออกเสียง : seuen seuen [ca]
 • การออกเสียง : posem posem [ca]
 • การออกเสียง : pateixen pateixen [ca]
 • การออกเสียง : complac complac [ca]
 • การออกเสียง : obro obro [ca]
 • การออกเสียง : absoleu absoleu [ca]
 • การออกเสียง : fugim fugim [ca]
 • การออกเสียง : plătești plătești [ro]
 • การออกเสียง : copiem copiem [ca]
 • การออกเสียง : nedes nedes [ca]
 • การออกเสียง : dueu dueu [ca]
 • การออกเสียง : descosim descosim [ca]
 • การออกเสียง : preveniu preveniu [pt]
 • การออกเสียง : caiem caiem [ca]
 • การออกเสียง : serveixen serveixen [ca]
 • การออกเสียง : estableixen estableixen [ca]
 • การออกเสียง : veiem veiem [ca]
 • การออกเสียง : peixen peixen [ca]
 • การออกเสียง : obliqua obliqua [ca]
 • การออกเสียง : atenen atenen [ca]
 • การออกเสียง : ajup ajup [ca]
 • การออกเสียง : confons confons [ca]
 • การออกเสียง : naixes naixes [ca]
 • การออกเสียง : ajups ajups [ca]
 • การออกเสียง : naix naix [ca]
 • การออกเสียง : jaieu jaieu [ca]
 • การออกเสียง : ouen ouen [ca]
 • การออกเสียง : imprimeixen imprimeixen [ca]
 • การออกเสียง : depenem depenem [ca]
 • การออกเสียง : poseu poseu [ca]
 • การออกเสียง : supleixen supleixen [ca]
 • การออกเสียง : comencem comencem [ca]
 • การออกเสียง : cloem cloem [ca]
 • การออกเสียง : menyspreen menyspreen [ca]
 • การออกเสียง : desclous desclous [ca]
 • การออกเสียง : jugues jugues [ca]
 • การออกเสียง : fiteu fiteu [ca]
 • การออกเสียง : surts surts [ca]
 • การออกเสียง : heuen heuen [ca]
 • การออกเสียง : treballeu treballeu [ca]
 • การออกเสียง : donen donen [ca]
 • การออกเสียง : oeixes oeixes [ca]
 • การออกเสียง : correu correu [ca]
 • การออกเสียง : atens atens [ca]
 • การออกเสียง : senten senten [ca]
 • การออกเสียง : riuen riuen [ca]
 • การออกเสียง : començo començo [ca]
 • การออกเสียง : aprens aprens [ca]
 • การออกเสียง : canvien canvien [ca]
 • การออกเสียง : fujo fujo [ca]
 • การออกเสียง : serveix serveix [ca]
 • การออกเสียง : està està [ca]
 • การออกเสียง : compon compon [ca]
 • การออกเสียง : teniu teniu [ca]
 • การออกเสียง : coneixeu coneixeu [ca]
 • การออกเสียง : evacues evacues [ca]
 • การออกเสียง : marxa marxa [ca]
 • การออกเสียง : Dines Dines [da]
 • การออกเสียง : obrim obrim [ca]
 • การออกเสียง : Tallen Tallen [de]
 • การออกเสียง : nedem nedem [ca]
 • การออกเสียง : reduïu reduïu [ca]
 • การออกเสียง : pertany pertany [ca]
 • การออกเสียง : obren obren [ca]
 • การออกเสียง : descloeu descloeu [ca]
 • การออกเสียง : comences comences [ca]
 • การออกเสียง : eixiu eixiu [ca]
 • การออกเสียง : lloem lloem [ca]
 • การออกเสียง : desfàs desfàs [ca]
 • การออกเสียง : treballen treballen [ca]
 • การออกเสียง : argüeixen argüeixen [ca]
 • การออกเสียง : atenyeu atenyeu [ca]
 • การออกเสียง : escriuen escriuen [ca]