คำ: 撚

การออกเสียงคำว่า 撚 ในภาษา กวางตุ้ง Yue [yue]
nan2

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้ หรือออกเสียงด้วยสำเสียงที่ต่างจากนี้ได้หรือไม่ ออกเสียงคำว่า 撚 ในภาษากวางตุ้ง Yue

ภาษาและสำเนียงบนแผนที่

สุ่มคำ: 奶茶音樂陝西