วิธีการออกเสียงคำว่า dimo

dimo รอการออกเสียงของคุณอยู่:
  • บันทึกการออกเสียง : dimo dimo [ilo] คุณรู้วิธีการออกเสียง dimo หรือไม่

สุ่มคำ: ania/anaasino/asinnoadoapoading