หมวดหมู่:

flight

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงflight

 • การออกเสียง : Aerodynamic Aerodynamic [de]
 • การออกเสียง : aérodynamicien aérodynamicien [fr]
 • การออกเสียง : aérodynamique aérodynamique [fr]
 • การออกเสียง : aéroélasticité aéroélasticité [fr]
 • การออกเสียง : aeroplane aeroplane [en]
 • การออกเสียง : airman airman [en]
 • การออกเสียง : airport airport [en]
 • การออกเสียง : altimètre cabine altimètre cabine [fr]
 • การออกเสียง : altimétrie altimétrie [fr]
 • การออกเสียง : amphiptère amphiptère [fr]
 • การออกเสียง : anémométrie anémométrie [fr]
 • การออกเสียง : antigivrage antigivrage [fr]
 • การออกเสียง : apprendre à piloter apprendre à piloter [fr]
 • การออกเสียง : aptère aptère [fr]
 • การออกเสียง : aptitude médicale aptitude médicale [fr]
 • การออกเสียง : archiptère archiptère [fr]
 • การออกเสียง : Armée de l'air Armée de l'air [fr]
 • การออกเสียง : assiette de montée assiette de montée [fr]
 • การออกเสียง : assiette-puissance assiette-puissance [fr]
 • การออกเสียง : astrodome astrodome [en]
 • การออกเสียง : atmosphère-type atmosphère-type [fr]
 • การออกเสียง : atterrissage dur atterrissage dur [fr]
 • การออกเสียง : auvent auvent [fr]
 • การออกเสียง : bandes de foudroiement bandes de foudroiement [fr]
 • การออกเสียง : bang sonique bang sonique [fr]
 • การออกเสียง : bielle de commande bielle de commande [fr]
 • การออกเสียง : bille-aiguille bille-aiguille [fr]
 • การออกเสียง : biplan biplan [fr]
 • การออกเสียง : bords marginaux bords marginaux [fr]
 • การออกเสียง : bosse laminaire bosse laminaire [fr]
 • การออกเสียง : boucle de détection boucle de détection [fr]
 • การออกเสียง : brevet de pilote brevet de pilote [fr]
 • การออกเสียง : bulle laminaire bulle laminaire [fr]
 • การออกเสียง : calage altimétrique calage altimétrique [fr]
 • การออกเสียง : calcul mental calcul mental [fr]
 • การออกเสียง : canal de réchauffe canal de réchauffe [fr]
 • การออกเสียง : cap compas cap compas [fr]
 • การออกเสียง : cap magnétique cap magnétique [fr]
 • การออกเสียง : cap vrai cap vrai [fr]
 • การออกเสียง : carénage carénage [fr]
 • การออกเสียง : carte d'approche carte d'approche [fr]
 • การออกเสียง : centrage centrage [fr]
 • การออกเสียง : centrale inertielle centrale inertielle [fr]
 • การออกเสียง : centré arrière centré arrière [fr]
 • การออกเสียง : centré avant centré avant [fr]
 • การออกเสียง : centrer les aiguilles centrer les aiguilles [fr]
 • การออกเสียง : certif certif [fr]
 • การออกเสียง : certif du PL certif du PL [fr]
 • การออกเสียง : certificat médical certificat médical [fr]
 • การออกเสียง : chiroptère chiroptère [fr]
 • การออกเสียง : choc droit choc droit [fr]
 • การออกเสียง : choc oblique choc oblique [fr]
 • การออกเสียง : Chocks away! Chocks away! [en]
 • การออกเสียง : chuyến bay chuyến bay [vi]
 • การออกเสียง : classe de turbulence classe de turbulence [fr]
 • การออกเสียง : coefficient de portance coefficient de portance [fr]
 • การออกเสียง : commande de trim commande de trim [fr]
 • การออกเสียง : commande des volets commande des volets [fr]
 • การออกเสียง : commandes de vol commandes de vol [fr]
 • การออกเสียง : compenser un compas compenser un compas [fr]
 • การออกเสียง : comportement de pilote comportement de pilote [fr]
 • การออกเสียง : conchord conchord [en]
 • การออกเสียง : conservateur de cap conservateur de cap [fr]
 • การออกเสียง : console centrale console centrale [fr]
 • การออกเสียง : convertisseur statique convertisseur statique [fr]
 • การออกเสียง : correction de densité correction de densité [fr]
 • การออกเสียง : corriger la dérive corriger la dérive [fr]
 • การออกเสียง : couche laminaire couche laminaire [fr]
 • การออกเสียง : couche-limite couche-limite [fr]
 • การออกเสียง : couplage aéroélastique couplage aéroélastique [fr]
 • การออกเสียง : cunimb cunimb [fr]
 • การออกเสียง : cycloptère cycloptère [fr]
 • การออกเสียง : dactyloptère dactyloptère [fr]
 • การออกเสียง : dard dynamométrique dard dynamométrique [fr]
 • การออกเสียง : dégivrer dégivrer [fr]
 • การออกเสียง : déportance déportance [fr]
 • การออกเสียง : déporteurs déporteurs [fr]
 • การออกเสียง : désorientation spatiale désorientation spatiale [fr]
 • การออกเสียง : détecteur d'incendie détecteur d'incendie [fr]
 • การออกเสียง : dévirage dévirage [fr]
 • การออกเสียง : dévirer dévirer [fr]
 • การออกเสียง : devis de masse devis de masse [fr]
 • การออกเสียง : diptère diptère [fr]
 • การออกเสียง : dofrunąć dofrunąć [pl]
 • การออกเสียง : double commande double commande [fr]
 • การออกเสียง : double-bang double-bang [fr]
 • การออกเสียง : double-corps double-corps [fr]
 • การออกเสียง : double-flux double-flux [fr]
 • การออกเสียง : droite de hauteur droite de hauteur [fr]
 • การออกเสียง : dynamomètre dynamomètre [fr]
 • การออกเสียง : Dzuss Dzuss [fr]
 • การออกเสียง : école de pilotage école de pilotage [fr]
 • การออกเสียง : effet Coanda effet Coanda [fr]
 • การออกเสียง : effet de sol effet de sol [fr]
 • การออกเสียง : effilé effilé [fr]
 • การออกเสียง : effilement effilement [fr]
 • การออกเสียง : élève-pilote élève-pilote [fr]
 • การออกเสียง : ENAC ENAC [fr]
 • การออกเสียง : EPNER EPNER [fr]
 • การออกเสียง : erreur d'antenne erreur d'antenne [fr]