หมวดหมู่:

flight

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงflight

 • การออกเสียง : airport airport [en]
 • การออกเสียง : aeroplane aeroplane [en]
 • การออกเสียง : voyage voyage [en]
 • การออกเสียง : helicopter helicopter [en]
 • การออกเสียง : flight flight [en]
 • การออกเสียง : fly fly [en]
 • การออกเสียง : gnat gnat [en]
 • การออกเสียง : GPS GPS [en]
 • การออกเสียง : monocoque monocoque [en]
 • การออกเสียง : Aerodynamic Aerodynamic [de]
 • การออกเสียง : volant de trim volant de trim [fr]
 • การออกเสียง : lotnisko lotnisko [pl]
 • การออกเสียง : gyroscope gyroscope [en]
 • การออกเสียง : trimmer trimmer [nl]
 • การออกเสียง : packs de conditionnement d'air packs de conditionnement d'air [fr]
 • การออกเสียง : repülés repülés [hu]
 • การออกเสียง : airman airman [en]
 • การออกเสียง : point d'arrêt point d'arrêt [fr]
 • การออกเสียง : maquette de soufflerie maquette de soufflerie [fr]
 • การออกเสียง : Navier-Stokes Navier-Stokes [fr]
 • การออกเสียง : chiroptère chiroptère [fr]
 • การออกเสียง : élève-pilote élève-pilote [fr]
 • การออกเสียง : dévirage dévirage [fr]
 • การออกเสียง : auvent auvent [fr]
 • การออกเสียง : carénage carénage [fr]
 • การออกเสียง : cap vrai cap vrai [fr]
 • การออกเสียง : winglet winglet [en]
 • การออกเสียง : instrument gyroscopique instrument gyroscopique [fr]
 • การออกเสียง : régime statique régime statique [fr]
 • การออกเสียง : mayday mayday mayday mayday mayday mayday [fr]
 • การออกเสียง : voler à mach O.8 voler à mach O.8 [fr]
 • การออกเสียง : riveter riveter [fr]
 • การออกเสียง : nord vrai nord vrai [fr]
 • การออกเสียง : apprendre à piloter apprendre à piloter [fr]
 • การออกเสียง : fers doux fers doux [fr]
 • การออกเสียง : comportement de pilote comportement de pilote [fr]
 • การออกเสียง : nombre de mach nombre de mach [fr]
 • การออกเสียง : compenser un compas compenser un compas [fr]
 • การออกเสียง : conservateur de cap conservateur de cap [fr]
 • การออกเสียง : détecteur d'incendie détecteur d'incendie [fr]
 • การออกเสียง : volets à recul volets à recul [fr]
 • การออกเสียง : tourbillons marginaux tourbillons marginaux [fr]
 • การออกเสียง : semi-monocoque semi-monocoque [fr]
 • การออกเสียง : surface alaire surface alaire [fr]
 • การออกเสียง : atmosphère-type atmosphère-type [fr]
 • การออกเสียง : prélèvement d'air prélèvement d'air [fr]
 • การออกเสียง : pilote professionnel pilote professionnel [fr]
 • การออกเสียง : triangle des vitesses triangle des vitesses [fr]
 • การออกเสียง : droite de hauteur droite de hauteur [fr]
 • การออกเสียง : canal de réchauffe canal de réchauffe [fr]
 • การออกเสียง : Skydrol Skydrol [fr]
 • การออกเสียง : niveau de vol niveau de vol [fr]
 • การออกเสียง : pilotaillon pilotaillon [fr]
 • การออกเสียง : lâcher-machine lâcher-machine [fr]
 • การออกเสียง : seuil de piste seuil de piste [fr]
 • การออกเสียง : hypersustentation hypersustentation [fr]
 • การออกเสียง : laminarité laminarité [fr]
 • การออกเสียง : flottement aérodynamique flottement aérodynamique [fr]
 • การออกเสียง : vent traversier vent traversier [fr]
 • การออกเสียง : pilote de réception pilote de réception [fr]
 • การออกเสียง : essais en vol essais en vol [fr]
 • การออกเสียง : premier lâcher premier lâcher [fr]
 • การออกเสียง : polyptère polyptère [fr]
 • การออกเสียง : résistance des matériaux résistance des matériaux [fr]
 • การออกเสียง : classe de turbulence classe de turbulence [fr]
 • การออกเสียง : polaire d'Eiffel polaire d'Eiffel [fr]
 • การออกเสียง : machmètre machmètre [fr]
 • การออกเสียง : mégaloptère mégaloptère [fr]
 • การออกเสียง : ralenti sol ralenti sol [fr]
 • การออกเสียง : commandes de vol commandes de vol [fr]
 • การออกเสียง : hétéroptère hétéroptère [fr]
 • การออกเสียง : portance portance [fr]
 • การออกเสียง : monoplan monoplan [fr]
 • การออกเสียง : navigation astronomique navigation astronomique [fr]
 • การออกเสียง : dofrunąć dofrunąć [pl]
 • การออกเสียง : flux chaud flux chaud [fr]
 • การออกเสียง : un point de mach un point de mach [fr]
 • การออกเสียง : radar secondaire radar secondaire [fr]
 • การออกเสียง : pilote privé pilote privé [fr]
 • การออกเสียง : transpondeur transpondeur [fr]
 • การออกเสียง : boucle de détection boucle de détection [fr]
 • การออกเสียง : przefrunąć przefrunąć [pl]
 • การออกเสียง : se faire brasser se faire brasser [fr]
 • การออกเสียง : instructeur instructeur [fr]
 • การออกเสียง : vol solo vol solo [fr]
 • การออกเสียง : flyby flyby [en]
 • การออกเสียง : red-eye red-eye [en]
 • การออกเสียง : cap magnétique cap magnétique [fr]
 • การออกเสียง : prise statique prise statique [fr]
 • การออกเสียง : bille-aiguille bille-aiguille [fr]
 • การออกเสียง : rapport de pression rapport de pression [fr]
 • การออกเสียง : profil laminaire profil laminaire [fr]
 • การออกเสียง : focalisation focalisation [fr]
 • การออกเสียง : turbulence de sillage turbulence de sillage [fr]
 • การออกเสียง : اڑان اڑان [ur]
 • การออกเสียง : vitesse propre vitesse propre [fr]
 • การออกเสียง : vitesse d'approche vitesse d'approche [fr]
 • การออกเสียง : onde lambda onde lambda [fr]
 • การออกเสียง : visite médicale visite médicale [fr]
 • การออกเสียง : erreur d'antenne erreur d'antenne [fr]