หมวดหมู่:

flight

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงflight

 • การออกเสียง : hypersonique hypersonique [fr]
 • การออกเสียง : дежурные дежурные [ru]
 • การออกเสียง : trimmer trimmer [nl]
 • การออกเสียง : voyage voyage [en]
 • การออกเสียง : GPS GPS [en]
 • การออกเสียง : اڑان اڑان [ur]
 • การออกเสียง : stowage stowage [en]
 • การออกเสียง : red-eye red-eye [en]
 • การออกเสียง : airman airman [en]
 • การออกเสียง : monocoque monocoque [en]
 • การออกเสียง : airport airport [en]
 • การออกเสียง : lotnisko lotnisko [pl]
 • การออกเสียง : aeroplane aeroplane [en]
 • การออกเสียง : lipad lipad [tl]
 • การออกเสียง : chuyến bay chuyến bay [vi]
 • การออกเสียง : sfrunąć sfrunąć [pl]
 • การออกเสียง : przefrunąć przefrunąć [pl]
 • การออกเสียง : dofrunąć dofrunąć [pl]
 • การออกเสียง : śmigłowiec śmigłowiec [pl]
 • การออกเสียง : улетучивающийся улетучивающийся [ru]
 • การออกเสียง : улетучиться улетучиться [ru]
 • การออกเสียง : טיסה טיסה [he]
 • การออกเสียง : Chocks away! Chocks away! [en]
 • การออกเสียง : Aerodynamic Aerodynamic [de]
 • การออกเสียง : helicopter helicopter [en]
 • การออกเสียง : تحليق تحليق [ar]
 • การออกเสียง : とうぼう とうぼう [ja]
 • การออกเสียง : conchord conchord [en]
 • การออกเสียง : repülés repülés [hu]
 • การออกเสียง : flyby flyby [en]
 • การออกเสียง : fly fly [en]
 • การออกเสียง : Armée de l'air Armée de l'air [fr]
 • การออกเสียง : double commande double commande [fr]
 • การออกเสียง : école de pilotage école de pilotage [fr]
 • การออกเสียง : ENAC ENAC [fr]
 • การออกเสียง : faire de la double faire de la double [fr]
 • การออกเสียง : faire de l'instruction faire de l'instruction [fr]
 • การออกเสียง : pilotaillon pilotaillon [fr]
 • การออกเสียง : pilote privé pilote privé [fr]
 • การออกเสียง : pilote professionnel pilote professionnel [fr]
 • การออกเสียง : aptitude médicale aptitude médicale [fr]
 • การออกเสียง : certificat médical certificat médical [fr]
 • การออกเสียง : visite médicale visite médicale [fr]
 • การออกเสียง : licence de pilote licence de pilote [fr]
 • การออกเสียง : brevet de pilote brevet de pilote [fr]
 • การออกเสียง : test en vol test en vol [fr]
 • การออกเสียง : examinateur examinateur [fr]
 • การออกเสียง : pan pan pan pan [fr]
 • การออกเสียง : situation d'urgence situation d'urgence [fr]
 • การออกเสียง : mayday mayday mayday mayday mayday mayday [fr]
 • การออกเสียง : message de détresse message de détresse [fr]
 • การออกเสียง : être en difficulté être en difficulté [fr]
 • การออกเสียง : perte des références visuelles perte des références visuelles [fr]
 • การออกเสียง : désorientation spatiale désorientation spatiale [fr]
 • การออกเสียง : vol aux instruments vol aux instruments [fr]
 • การออกเสียง : vol sans visibilité vol sans visibilité [fr]
 • การออกเสียง : faire du simu faire du simu [fr]
 • การออกเสียง : simu simu [sw]
 • การออกเสียง : simulateur de vol simulateur de vol [fr]
 • การออกเสียง : lâcher-machine lâcher-machine [fr]
 • การออกเสียง : premier lâcher premier lâcher [fr]
 • การออกเสียง : vol en double vol en double [fr]
 • การออกเสียง : vol solo vol solo [fr]
 • การออกเสียง : apprendre à piloter apprendre à piloter [fr]
 • การออกเสียง : élève-pilote élève-pilote [fr]
 • การออกเสียง : instructeur instructeur [fr]
 • การออกเสียง : navigation transocéanique et polaire navigation transocéanique et polaire [fr]
 • การออกเสียง : assiette-puissance assiette-puissance [fr]
 • การออกเสียง : vitesse de croisière vitesse de croisière [fr]
 • การออกเสียง : assiette de montée assiette de montée [fr]
 • การออกเสียง : un point de mach un point de mach [fr]
 • การออกเสียง : altimètre cabine altimètre cabine [fr]
 • การออกเสียง : biplan biplan [fr]
 • การออกเสียง : couplage aéroélastique couplage aéroélastique [fr]
 • การออกเสียง : dard dynamométrique dard dynamométrique [fr]
 • การออกเสียง : dynamomètre dynamomètre [fr]
 • การออกเสียง : effilé effilé [fr]
 • การออกเสียง : effilement effilement [fr]
 • การออกเสียง : EPNER EPNER [fr]
 • การออกเสียง : essais de flottement essais de flottement [fr]
 • การออกเสียง : essais de vrille essais de vrille [fr]
 • การออกเสียง : essais en vol essais en vol [fr]
 • การออกเสียง : flottement aérodynamique flottement aérodynamique [fr]
 • การออกเสียง : formule canard formule canard [fr]
 • การออกเสียง : maquette de soufflerie maquette de soufflerie [fr]
 • การออกเสียง : mesure de vitesse mesure de vitesse [fr]
 • การออกเสียง : Modane-Avrieux Modane-Avrieux [fr]
 • การออกเสียง : monoplan monoplan [fr]
 • การออกเสียง : oiseau de fer oiseau de fer [fr]
 • การออกเสียง : pilote d'essais pilote d'essais [fr]
 • การออกเสียง : pilote de réception pilote de réception [fr]
 • การออกเสียง : point-fixe point-fixe [fr]
 • การออกเสียง : point-fixeur point-fixeur [fr]
 • การออกเสียง : pré-série pré-série [fr]
 • การออกเสียง : régime statique régime statique [fr]
 • การออกเสียง : résistance des matériaux résistance des matériaux [fr]
 • การออกเสียง : soufflerie à retour soufflerie à retour [fr]
 • การออกเสียง : vriller vriller [fr]
 • การออกเสียง : soufflerie aérodynamique soufflerie aérodynamique [fr]
 • การออกเสียง : aérodynamicien aérodynamicien [fr]