หมวดหมู่:

Finance

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงFinance

 • การออกเสียง : capital capital [en]
 • การออกเสียง : liquid liquid [en]
 • การออกเสียง : budget budget [en]
 • การออกเสียง : fiscal fiscal [en]
 • การออกเสียง : default default [en]
 • การออกเสียง : yield yield [en]
 • การออกเสียง : derivative derivative [en]
 • การออกเสียง : compliance compliance [en]
 • การออกเสียง : City of London City of London [en]
 • การออกเสียง : exe exe [en]
 • การออกเสียง : crowdfunding crowdfunding [en]
 • การออกเสียง : solvent solvent [en]
 • การออกเสียง : 信用 信用 [ja]
 • การออกเสียง : 現金 現金 [ja]
 • การออกเสียง : treasurer treasurer [en]
 • การออกเสียง : 金融 金融 [zh]
 • การออกเสียง : NASDAQ NASDAQ [en]
 • การออกเสียง : 資産 資産 [ja]
 • การออกเสียง : Cotation Assistée en Continu Cotation Assistée en Continu [fr]
 • การออกเสียง : appreciation appreciation [en]
 • การออกเสียง : PIN pad PIN pad [en]
 • การออกเสียง : arbitrageur arbitrageur [en]
 • การออกเสียง : illiquid illiquid [en]
 • การออกเสียง : arrears arrears [en]
 • การออกเสียง : EBITDA EBITDA [es]
 • การออกเสียง : 取引 取引 [ja]
 • การออกเสียง : banquier banquier [fr]
 • การออกเสียง : liquidation liquidation [fr]
 • การออกเสียง : real-time real-time [en]
 • การออกเสียง : 預金 預金 [ja]
 • การออกเสียง : Credit Suisse Credit Suisse [en]
 • การออกเสียง : Libor Libor [en]
 • การออกเสียง : acquirer acquirer [en]
 • การออกเสียง : 残高 残高 [ja]
 • การออกเสียง : stock market stock market [en]
 • การออกเสียง : directorate directorate [en]
 • การออกเสียง : Entgeltgruppe Entgeltgruppe [de]
 • การออกเสียง : Credit default swap Credit default swap [en]
 • การออกเสียง : Fannie Mae Fannie Mae [en]
 • การออกเสียง : market value market value [en]
 • การออกเสียง : 財務省 財務省 [ja]
 • การออกเสียง : prospectus prospectus [en]
 • การออกเสียง : interest rates interest rates [en]
 • การออกเสียง : interbank interbank [en]
 • การออกเสียง : indice indice [it]
 • การออกเสียง : rebate rebate [en]
 • การออกเสียง : bankkonto bankkonto [no]
 • การออกเสียง : WACC WACC [en]
 • การออกเสียง : rollover rollover [en]
 • การออกเสียง : extend-and-pretend extend-and-pretend [en]
 • การออกเสียง : 退税 退税 [zh]
 • การออกเสียง : exchange rate exchange rate [en]
 • การออกเสียง : banken banken [de]
 • การออกเสียง : 有価証券 有価証券 [ja]
 • การออกเสียง : اصل اصل [fa]
 • การออกเสียง : Merrill Lynch Merrill Lynch [en]
 • การออกเสียง : burza burza [pl]
 • การออกเสียง : Diners Club International Diners Club International [en]
 • การออกเสียง : minority interest minority interest [en]
 • การออกเสียง : kamat kamat [hu]
 • การออกเสียง : Dow Jones Dow Jones [en]
 • การออกเสียง : surcharge surcharge [en]
 • การออกเสียง : Live Out Loud Live Out Loud [en]
 • การออกเสียง : bondholder bondholder [en]
 • การออกเสียง : treasury treasury [en]
 • การออกเสียง : 売掛 売掛 [ja]
 • การออกเสียง : 未払い 未払い [ja]
 • การออกเสียง : 財務 財務 [ja]
 • การออกเสียง : blue-chip blue-chip [en]
 • การออกเสียง : dollari dollari [it]
 • การออกเสียง : motley fool motley fool [en]
 • การออกเสียง : FTSE FTSE [en]
 • การออกเสียง : BRICs BRICs [en]
 • การออกเสียง : 金融業 金融業 [zh]
 • การออกเสียง : cut back (verb) cut back (verb) [en]
 • การออกเสียง : Rosinante Rosinante [en]
 • การออกเสียง : Forex Forex [en]
 • การออกเสียง : loth loth [en]
 • การออกเสียง : holding company holding company [en]
 • การออกเสียง : EBIT EBIT [en]
 • การออกเสียง : Theorema Theorema [en]
 • การออกเสียง : cost sheet cost sheet [en]
 • การออกเสียง : obligor obligor [en]
 • การออกเสียง : Sharpe ratio Sharpe ratio [en]
 • การออกเสียง : Cerberus Capital Management Cerberus Capital Management [en]
 • การออกเสียง : fire-sale fire-sale [en]
 • การออกเสียง : IRA (abbreviation) IRA (abbreviation) [en]
 • การออกเสียง : defizitär defizitär [de]
 • การออกเสียง : financial statement financial statement [en]
 • การออกเสียง : CAPM CAPM [en]
 • การออกเสียง : alluvial fan alluvial fan [en]
 • การออกเสียง : fiscal cliff fiscal cliff [en]
 • การออกเสียง : G20 G20 [en]
 • การออกเสียง : Mark Carney Mark Carney [en]
 • การออกเสียง : Piazza Affari Piazza Affari [it]
 • การออกเสียง : Securities and Exchange Commission Securities and Exchange Commission [en]
 • การออกเสียง : procento procento [cs]
 • การออกเสียง : controlling interest controlling interest [en]
 • การออกเสียง : Anjungan Tunai Mandiri Anjungan Tunai Mandiri [ind]
 • การออกเสียง : unrealised gain unrealised gain [en]