หมวดหมู่:

Finance

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงFinance

 • การออกเสียง : Sparda-Bank Sparda-Bank [de]
 • การออกเสียง : shadow banking shadow banking [en]
 • การออกเสียง : trade agreement trade agreement [en]
 • การออกเสียง : thesaurieren thesaurieren [de]
 • การออกเสียง : Tagesgeldkonto Tagesgeldkonto [de]
 • การออกเสียง : CFD CFD [en]
 • การออกเสียง : uang palsu uang palsu [ind]
 • การออกเสียง : Raika Raika [de]
 • การออกเสียง : PIMCO PIMCO [en]
 • การออกเสียง : sectoradvisering sectoradvisering [nl]
 • การออกเสียง : 買掛 買掛 [ja]
 • การออกเสียง : Bankkontoen Bankkontoen [lb]
 • การออกเสียง : NetAmbit NetAmbit [en]
 • การออกเสียง : dollar drain dollar drain [en]
 • การออกเสียง : risk-weighting risk-weighting [en]
 • การออกเสียง : MwSt MwSt [de]
 • การออกเสียง : unit cost unit cost [en]
 • การออกเสียง : 401(k) 401(k) [en]
 • การออกเสียง : bank sentral bank sentral [ind]
 • การออกเสียง : budgetéieren budgetéieren [lb]
 • การออกเสียง : 差金決済 差金決済 [ja]
 • การออกเสียง : Le CAC 40 Le CAC 40 [fr]
 • การออกเสียง : badwill badwill [en]
 • การออกเสียง : de-risking de-risking [en]
 • การออกเสียง : liquidierbar liquidierbar [de]
 • การออกเสียง : highflyers highflyers [en]
 • การออกเสียง : rogner sur rogner sur [fr]
 • การออกเสียง : EBT EBT [en]
 • การออกเสียง : Bankenoperatiounen Bankenoperatiounen [lb]
 • การออกเสียง : unhedged unhedged [en]
 • การออกเสียง : cash reserve cash reserve [en]
 • การออกเสียง : Carl Pforzheimer Carl Pforzheimer [en]
 • การออกเสียง : fondo estrella fondo estrella [es]
 • การออกเสียง : 外国為替証拠金取引 外国為替証拠金取引 [ja]
 • การออกเสียง : activo productivo activo productivo [es]
 • การออกเสียง : Ramschwert Ramschwert [de]
 • การออกเสียง : repricing repricing [en]
 • การออกเสียง : Michael Milken Michael Milken [en]
 • การออกเสียง : 금융학 금융학 [ko]
 • การออกเสียง : base devengada base devengada [es]
 • การออกเสียง : Truist Truist [en]
 • การออกเสียง : intereses devengados intereses devengados [es]
 • การออกเสียง : C-Bill C-Bill [en]
 • การออกเสียง : prima de emisión prima de emisión [es]
 • การออกเสียง : 经纪 经纪 [zh]
 • การออกเสียง : posiciones cortas posiciones cortas [es]
 • การออกเสียง : 相対取引(あいたいとりひき) 相対取引(あいたいとりひき) [ja]
 • การออกเสียง : 外貨兌換券(がいかだかんけん) 外貨兌換券(がいかだかんけん) [ja]
 • การออกเสียง : billholding billholding [en]
 • การออกเสียง : valores devengados valores devengados [es]
 • การออกเสียง : 税源 税源 [ja]
 • การออกเสียง : contractionary contractionary [en]
 • การออกเสียง : batchwise batchwise [en]
 • บันทึกการออกเสียง : Conotoxia Conotoxia [en] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : NOPLAT NOPLAT [en] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : QDII QDII [en] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Kiplinger Kiplinger [en] รอการออกเสียง