หมวดหมู่:

Finance

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงFinance

 • การออกเสียง : contractionary contractionary [en]
 • การออกเสียง : Truist Truist [en]
 • บันทึกการออกเสียง : NOPLAT NOPLAT [en] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Conotoxia Conotoxia [en] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : C-Bill C-Bill [en]
 • การออกเสียง : rogner sur rogner sur [fr]
 • การออกเสียง : Le CAC 40 Le CAC 40 [fr]
 • การออกเสียง : billholding billholding [en]
 • การออกเสียง : batchwise batchwise [en]
 • การออกเสียง : highflyers highflyers [en]
 • การออกเสียง : CFD CFD [en]
 • บันทึกการออกเสียง : QDII QDII [en] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : Carl Pforzheimer Carl Pforzheimer [en]
 • การออกเสียง : Michael Milken Michael Milken [en]
 • การออกเสียง : 금융학 금융학 [ko]
 • บันทึกการออกเสียง : Kiplinger Kiplinger [en] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : G20 G20 [en]
 • การออกเสียง : de-risking de-risking [en]
 • การออกเสียง : badwill badwill [en]
 • การออกเสียง : repricing repricing [en]
 • การออกเสียง : sell-off sell-off [en]
 • การออกเสียง : risk-weighting risk-weighting [en]
 • การออกเสียง : exe exe [en]
 • การออกเสียง : unit cost unit cost [en]
 • การออกเสียง : dollar drain dollar drain [en]
 • การออกเสียง : cash reserve cash reserve [en]
 • การออกเสียง : اصل اصل [fa]
 • การออกเสียง : سرمایہ سرمایہ [ur]
 • การออกเสียง : 外国為替証拠金取引 外国為替証拠金取引 [ja]
 • การออกเสียง : 相対取引(あいたいとりひき) 相対取引(あいたいとりひき) [ja]
 • การออกเสียง : 外貨兌換券(がいかだかんけん) 外貨兌換券(がいかだかんけん) [ja]
 • การออกเสียง : 差金決済 差金決済 [ja]
 • การออกเสียง : base devengada base devengada [es]
 • การออกเสียง : intereses devengados intereses devengados [es]
 • การออกเสียง : activo productivo activo productivo [es]
 • การออกเสียง : valores devengados valores devengados [es]
 • การออกเสียง : prima de emisión prima de emisión [es]
 • การออกเสียง : fondo estrella fondo estrella [es]
 • การออกเสียง : posiciones cortas posiciones cortas [es]
 • การออกเสียง : EBT EBT [en]
 • การออกเสียง : 401(k) 401(k) [en]
 • การออกเสียง : default default [en]
 • การออกเสียง : 经纪 经纪 [zh]
 • การออกเสียง : 税源 税源 [ja]
 • การออกเสียง : budget budget [en]
 • การออกเสียง : treasurer treasurer [en]
 • การออกเสียง : appreciation appreciation [en]
 • การออกเสียง : 金融業 金融業 [zh]
 • การออกเสียง : 金融 金融 [ja]
 • การออกเสียง : unhedged unhedged [en]
 • การออกเสียง : Ramschwert Ramschwert [de]
 • การออกเสียง : cyllido cyllido [cy]
 • การออกเสียง : paraíso fiscal paraíso fiscal [es]
 • การออกเสียง : refinance refinance [en]
 • การออกเสียง : 財務 財務 [ja]
 • การออกเสียง : 現金 現金 [zh]
 • การออกเสียง : financial statement financial statement [en]
 • การออกเสียง : regime forfettario regime forfettario [it]
 • การออกเสียง : financial markets financial markets [en]
 • การออกเสียง : defizitär defizitär [de]
 • การออกเสียง : Defizit Defizit [de]
 • การออกเสียง : transakcje transakcje [pl]
 • การออกเสียง : budgetéiert budgetéiert [lb]
 • การออกเสียง : budgetéieren budgetéieren [lb]
 • การออกเสียง : budgeten budgeten [sv]
 • การออกเสียง : trade agreement trade agreement [en]
 • การออกเสียง : 信用 信用 [ja]
 • การออกเสียง : government bond government bond [en]
 • การออกเสียง : Banquieren Banquieren [lb]
 • การออกเสียง : banquier banquier [fr]
 • การออกเสียง : Bankenoperatiounen Bankenoperatiounen [lb]
 • การออกเสียง : Bankenoperatioun Bankenoperatioun [lb]
 • การออกเสียง : Bankkontoen Bankkontoen [lb]
 • การออกเสียง : bankkonto bankkonto [no]
 • การออกเสียง : Bankkäschten Bankkäschten [lb]
 • การออกเสียง : Bankgeheimnis Bankgeheimnis [de]
 • การออกเสียง : banken banken [de]
 • การออกเสียง : fundo de pensão fundo de pensão [pt]
 • การออกเสียง : Rosinante Rosinante [de]
 • การออกเสียง : capital capital [en]
 • การออกเสียง : Fannie Mae Fannie Mae [en]
 • การออกเสียง : EBITDA EBITDA [es]
 • การออกเสียง : EBIT EBIT [en]
 • การออกเสียง : cost sheet cost sheet [en]
 • การออกเสียง : market value market value [en]
 • การออกเสียง : exchange rate exchange rate [en]
 • การออกเสียง : controlling interest controlling interest [en]
 • การออกเสียง : minority interest minority interest [en]
 • การออกเสียง : Securities and Exchange Commission Securities and Exchange Commission [en]
 • การออกเสียง : holding company holding company [en]
 • การออกเสียง : NASDAQ NASDAQ [en]
 • การออกเสียง : úroková úroková [cs]
 • การออกเสียง : forfaiting forfaiting [en]
 • การออกเสียง : FTSE FTSE [en]
 • การออกเสียง : unrealised gain unrealised gain [en]
 • การออกเสียง : Credit Suisse Credit Suisse [en]
 • การออกเสียง : real-time real-time [en]
 • การออกเสียง : Dow Jones Dow Jones [en]
 • การออกเสียง : 退税 退税 [zh]
 • การออกเสียง : koerssprong koerssprong [nl]