• การออกเสียงคำว่า 保安 保安 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 治安 治安 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 建長 建長 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 永和 永和 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า Mousterian Mousterian [en]
 • การออกเสียงคำว่า 正徳 正徳 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 元治 元治 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 万延 万延 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 享和 享和 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 寛政 寛政 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 天明 天明 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 安永 安永 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 宝暦 宝暦 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 寛延 寛延 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 延享 延享 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 寛保 寛保 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 元文 元文 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 宝永 宝永 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 貞享 貞享 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 天和 天和 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 延宝 延宝 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 寛文 寛文 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 万治 万治 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 明暦 明暦 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 承応 承応 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 慶安 慶安 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 正保 正保 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 寛永 寛永 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 天正 天正 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 元亀 元亀 [ja]