หมวดหมู่:

era name

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงera name

 • การออกเสียง : 長久 長久 [ja]
 • การออกเสียง : 万寿 万寿 [ja]
 • การออกเสียง : 長保 長保 [ja]
 • การออกเสียง : 文安 文安 [ja]
 • การออกเสียง : 昌泰 昌泰 [ja]
 • การออกเสียง : 嘉保 嘉保 [ja]
 • การออกเสียง : 嘉禄 嘉禄 [ja]
 • การออกเสียง : 宝徳 宝徳 [ja]
 • การออกเสียง : 寛延 寛延 [ja]
 • การออกเสียง : 寛正 寛正 [ja]
 • การออกเสียง : 養老 養老 [ja]
 • การออกเสียง : 天安 天安 [ja]
 • การออกเสียง : 正保 正保 [ja]
 • การออกเสียง : 寛喜 寛喜 [ja]
 • การออกเสียง : 宝暦 宝暦 [ja]
 • การออกเสียง : 永享 永享 [ja]
 • การออกเสียง : 永承 永承 [ja]
 • การออกเสียง : 和銅 和銅 [ja]
 • การออกเสียง : 仁治 仁治 [ja]
 • การออกเสียง : 明徳 明徳 [ja]
 • การออกเสียง : 安元 安元 [ja]
 • การออกเสียง : 元応 元応 [ja]
 • การออกเสียง : 嘉禎 嘉禎 [ja]
 • การออกเสียง : 天慶 天慶 [ja]
 • การออกเสียง : 大宝 大宝 [ja]
 • การออกเสียง : 元中 元中 [ja]