หมวดหมู่:

English

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงEnglish

 • การออกเสียง : A A Milne A A Milne [en]
 • การออกเสียง : Alfred Radcliffe-Brown Alfred Radcliffe-Brown [en]
 • การออกเสียง : A. S. Byatt A. S. Byatt [en]
 • การออกเสียง : aanglabhaashhaa aanglabhaashhaa [sa]
 • การออกเสียง : absentee absentee [en]
 • การออกเสียง : ad lib ad lib [la]
 • การออกเสียง : ad libitum ad libitum [it]
 • การออกเสียง : Ada Lovelace Ada Lovelace [en]
 • การออกเสียง : Adolphus FitzClarence Adolphus FitzClarence [en]
 • การออกเสียง : adonai adonai [he]
 • การออกเสียง : Adrian Boult Adrian Boult [en]
 • การออกเสียง : Aemilia Lanyer Aemilia Lanyer [en]
 • การออกเสียง : Aertex Aertex [en]
 • การออกเสียง : Ainsley Maitland-Niles Ainsley Maitland-Niles [en]
 • การออกเสียง : Akălcanla Akălcanla [cv]
 • การออกเสียง : ake ake [trv]
 • การออกเสียง : Alan Turing Alan Turing [en]
 • การออกเสียง : Albemarle Albemarle [en]
 • การออกเสียง : Albert Pierrepoint Albert Pierrepoint [en]
 • การออกเสียง : Aldous Huxley Aldous Huxley [en]
 • การออกเสียง : Aldous Leonard Huxley Aldous Leonard Huxley [en]
 • การออกเสียง : Alec Jeffreys Alec Jeffreys [en]
 • การออกเสียง : Alexander Baillie Alexander Baillie [en]
 • การออกเสียง : Alexander McQueen Alexander McQueen [en]
 • การออกเสียง : Alexander Pope Alexander Pope [en]
 • การออกเสียง : Alfred Enoch Alfred Enoch [en]
 • การออกเสียง : Alfred Lord Tennyson Alfred Lord Tennyson [en]
 • การออกเสียง : Alfred Noyes Alfred Noyes [en]
 • การออกเสียง : Amanda Abbington Amanda Abbington [en]
 • การออกเสียง : amine amine [en]
 • บันทึกการออกเสียง : amition amition [abq] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : Andrew Cecil Bradley Andrew Cecil Bradley [en]
 • การออกเสียง : Andrew Fielding Huxley Andrew Fielding Huxley [en]
 • การออกเสียง : Andrew Graham-Dixon Andrew Graham-Dixon [en]
 • การออกเสียง : Andrew Groves Andrew Groves [en]
 • การออกเสียง : Andrew Huxley Andrew Huxley [en]
 • การออกเสียง : Andy Capp Andy Capp [en]
 • การออกเสียง : Angela Beesley Angela Beesley [en]
 • การออกเสียง : angielska angielska [pl]
 • การออกเสียง : Anglish Anglish [en]
 • การออกเสียง : angliski angliski [lv]
 • การออกเสียง : Anglo-Saxon Anglo-Saxon [en]
 • การออกเสียง : Anita Roddick Anita Roddick [en]
 • การออกเสียง : Anna Green Anna Green [en]
 • การออกเสียง : Anne Brontë Anne Brontë [en]
 • การออกเสียง : Anne Killigrew Anne Killigrew [en]
 • การออกเสียง : anno domini anno domini [la]
 • บันทึกการออกเสียง : aNOHA aNOHA [mi] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : Anthony Blunt Anthony Blunt [en]
 • การออกเสียง : Anthony Caro Anthony Caro [en]
 • การออกเสียง : Anthony Joshua Anthony Joshua [en]
 • การออกเสียง : Anthony Powell Anthony Powell [en]
 • การออกเสียง : Antonia Bird Antonia Bird [en]
 • การออกเสียง : Antony Price Antony Price [en]
 • การออกเสียง : Anya Hindmarch Anya Hindmarch [en]
 • การออกเสียง : Aphra Behn Aphra Behn [en]
 • การออกเสียง : appellate appellate [en]
 • การออกเสียง : Apsley Cherry-Garrard Apsley Cherry-Garrard [en]
 • การออกเสียง : Arabic Arabic [en]
 • บันทึกการออกเสียง : ariki ariki [mi | rap] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : Arthur Clough Arthur Clough [en]
 • การออกเสียง : Arthur Marshall Arthur Marshall [en]
 • การออกเสียง : Arthur Pearson Arthur Pearson [en]
 • การออกเสียง : Arthur Ransome Arthur Ransome [en]
 • การออกเสียง : Arts and Crafts Arts and Crafts [en]
 • การออกเสียง : Asendorf Asendorf [de]
 • บันทึกการออกเสียง : atawhai atawhai [mi] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : Attlee Attlee [en]
 • การออกเสียง : Aubrey Beardsley Aubrey Beardsley [en]
 • การออกเสียง : Audrey Mildmay Audrey Mildmay [en]
 • การออกเสียง : Austin Farrer Austin Farrer [en]
 • การออกเสียง : baalize baalize [en]
 • การออกเสียง : Babbage Babbage [en]
 • การออกเสียง : barley wine barley wine [en]
 • การออกเสียง : Basil Bernstein Basil Bernstein [en]
 • การออกเสียง : Basil Hume Basil Hume [en]
 • การออกเสียง : beardsley beardsley [en]
 • การออกเสียง : Beatrix Potter Beatrix Potter [en]
 • การออกเสียง : beautiful beautiful [en]
 • การออกเสียง : Beijinger Beijinger [en]
 • การออกเสียง : Ben Nicholson Ben Nicholson [en]
 • การออกเสียง : Ben Sheaf Ben Sheaf [en]
 • การออกเสียง : Ben Whishaw Ben Whishaw [en]
 • การออกเสียง : Ben Woollaston Ben Woollaston [en]
 • การออกเสียง : Benedict Cumberbatch Benedict Cumberbatch [en]
 • การออกเสียง : Benjamin Hoadly Benjamin Hoadly [en]
 • การออกเสียง : Bentham Bentham [en]
 • การออกเสียง : Berlin Berlin [de]
 • การออกเสียง : Bernard Bosanquet Bernard Bosanquet [en]
 • การออกเสียง : Bernard Cornwell Bernard Cornwell [en]
 • การออกเสียง : Bernard Lovell Bernard Lovell [en]
 • การออกเสียง : Bernard Williams Bernard Williams [en]
 • การออกเสียง : Bertrand Russell Bertrand Russell [en]
 • การออกเสียง : Betty Boothroyd Betty Boothroyd [en]
 • การออกเสียง : Bill Bruford Bill Bruford [en]
 • การออกเสียง : Billy Bunter Billy Bunter [en]
 • การออกเสียง : Billy Childish Billy Childish [en]
 • การออกเสียง : Bob Mortimer Bob Mortimer [en]
 • การออกเสียง : Bookend Bookend [en]
 • การออกเสียง : Border Reivers Border Reivers [en]