หมวดหมู่:

chemia

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงchemia

 • การออกเสียง : cyanidum cyanidum [la]
 • การออกเสียง : chromatografia chromatografia [pl]
 • การออกเสียง : tetrylit tetrylit [pl]
 • การออกเสียง : ołów ołów [pl]
 • การออกเสียง : promieniotwórczość promieniotwórczość [pl]
 • การออกเสียง : Aprepitant Aprepitant [en]
 • การออกเสียง : osmoza osmoza [pl]
 • การออกเสียง : bunsenowski bunsenowski [pl]
 • การออกเสียง : rektyfikować rektyfikować [pl]
 • การออกเสียง : zmiękczacz zmiękczacz [pl]
 • การออกเสียง : erlenmajerka erlenmajerka [pl]
 • การออกเสียง : molekuła molekuła [pl]
 • การออกเสียง : mocznik mocznik [pl]
 • การออกเสียง : azotowy azotowy [pl]
 • การออกเสียง : tytanian tytanian [pl]
 • การออกเสียง : arylowy arylowy [pl]
 • การออกเสียง : wodorotlenek wodorotlenek [pl]
 • การออกเสียง : siarkowodór siarkowodór [pl]
 • การออกเสียง : Metabolit Metabolit [de]
 • การออกเสียง : cyjankali cyjankali [pl]
 • การออกเสียง : pirofosforowy pirofosforowy [pl]
 • การออกเสียง : karborundowy karborundowy [pl]
 • การออกเสียง : węglan węglan [pl]
 • การออกเสียง : amalgamat amalgamat [pl]
 • การออกเสียง : molekuły molekuły [pl]
 • การออกเสียง : jodek jodek [pl]
 • การออกเสียง : naringenina naringenina [ca]
 • การออกเสียง : cineticam cineticam [la]
 • การออกเสียง : spreparowanie spreparowanie [pl]
 • การออกเสียง : wodorek wodorek [pl]
 • การออกเสียง : polon polon [pl]
 • การออกเสียง : trihydroksyflawonol trihydroksyflawonol [pl]
 • การออกเสียง : zmywacz zmywacz [pl]
 • การออกเสียง : antrachinon antrachinon [pl]
 • การออกเสียง : tablica Mendelejewa tablica Mendelejewa [pl]
 • การออกเสียง : indolo-3-karbinol indolo-3-karbinol [pl]
 • การออกเสียง : buspiron buspiron [pl]
 • การออกเสียง : saligenina saligenina [ca]
 • การออกเสียง : malwidyna malwidyna [pl]
 • การออกเสียง : kemferol kemferol [pl]
 • การออกเสียง : naftalen naftalen [pl]
 • การออกเสียง : chromenon chromenon [pl]
 • การออกเสียง : etyloamina etyloamina [pl]
 • การออกเสียง : propanowy propanowy [pl]
 • การออกเสียง : mirycetyna mirycetyna [pl]
 • การออกเสียง : czerń eriochromowa czerń eriochromowa [pl]
 • การออกเสียง : deksmedetomidyna deksmedetomidyna [pl]
 • การออกเสียง : ergobazyna ergobazyna [pl]
 • การออกเสียง : stearynian stearynian [pl]
 • การออกเสียง : hydroksyindol hydroksyindol [pl]
 • การออกเสียง : met-enkefalina met-enkefalina [pl]
 • การออกเสียง : psylocyna psylocyna [pl]
 • การออกเสียง : dezoksynorepineryna dezoksynorepineryna [pl]
 • การออกเสียง : lewodopa lewodopa [pl]
 • การออกเสียง : salicylowy salicylowy [pl]
 • การออกเสียง : bromokryptyna bromokryptyna [pl]
 • การออกเสียง : glicynamid glicynamid [pl]
 • การออกเสียง : metylopirymidyna metylopirymidyna [pl]
 • การออกเสียง : brymonidyna brymonidyna [pl]
 • การออกเสียง : klonidyna klonidyna [pl]
 • การออกเสียง : propyloheksedryna propyloheksedryna [pl]
 • การออกเสียง : midodrin midodrin [pl]
 • การออกเสียง : kwas siarkowy kwas siarkowy [pl]
 • การออกเสียง : benzylopiperazyna benzylopiperazyna [pl]
 • การออกเสียง : kwas węglowy kwas węglowy [pl]
 • การออกเสียง : guanetydyna guanetydyna [pl]
 • การออกเสียง : delrin delrin [pl]
 • การออกเสียง : azorubina azorubina [pl]
 • การออกเสียง : chinazolina chinazolina [pl]
 • การออกเสียง : iwermektyna iwermektyna [pl]
 • การออกเสียง : tamsulozyna tamsulozyna [pl]
 • การออกเสียง : hemisiarczan hemisiarczan [pl]
 • การออกเสียง : karboksamid karboksamid [pl]
 • การออกเสียง : ergokryptyna ergokryptyna [pl]
 • การออกเสียง : etylefryna etylefryna [pl]
 • การออกเสียง : pseudofedryna pseudofedryna [pl]
 • การออกเสียง : ergonowina ergonowina [pl]
 • การออกเสียง : monosiarczan monosiarczan [pl]
 • การออกเสียง : norepinefryna norepinefryna [pl]
 • การออกเสียง : adapalen adapalen [pl]
 • การออกเสียง : salwinoryna A salwinoryna A [pl]
 • การออกเสียง : kwas fosforowy kwas fosforowy [pl]
 • การออกเสียง : midodryna midodryna [pl]
 • การออกเสียง : moksonidyna moksonidyna [pl]
 • การออกเสียง : fenylefryna fenylefryna [pl]
 • การออกเสียง : kabergolina kabergolina [pl]
 • การออกเสียง : alfuzosyna alfuzosyna [pl]
 • การออกเสียง : dimetylobenzofuran dimetylobenzofuran [pl]
 • การออกเสียง : genina genina [pl]
 • การออกเสียง : metanosulfonian metanosulfonian [pl]
 • การออกเสียง : tetraoksokan tetraoksokan [pl]
 • การออกเสียง : acetylenek wapnia acetylenek wapnia [pl]
 • การออกเสียง : dimetylooksan dimetylooksan [pl]
 • การออกเสียง : memantyna memantyna [pl]
 • การออกเสียง : metylodigoksyna metylodigoksyna [pl]
 • การออกเสียง : polioksymetylen polioksymetylen [pl]
 • การออกเสียง : acetylenek dimiedzi acetylenek dimiedzi [pl]
 • การออกเสียง : adamantan adamantan [pl]
 • การออกเสียง : salipurpol salipurpol [pl]
 • การออกเสียง : acetylenek disrebra acetylenek disrebra [pl]