หมวดหมู่:

biology

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงbiology

 • การออกเสียง : physiology physiology [en]
 • การออกเสียง : species species [en]
 • การออกเสียง : metamorphosis metamorphosis [en]
 • การออกเสียง : atmosphere atmosphere [en]
 • การออกเสียง : DNA DNA [en]
 • การออกเสียง : digestion digestion [en]
 • การออกเสียง : virally virally [en]
 • การออกเสียง : atom atom [en]
 • การออกเสียง : capsule capsule [en]
 • การออกเสียง : chimera chimera [en]
 • การออกเสียง : parthenogenesis parthenogenesis [en]
 • การออกเสียง : Homo sapiens Homo sapiens [la]
 • การออกเสียง : mitochondrial mitochondrial [en]
 • การออกเสียง : fungi fungi [la]
 • การออกเสียง : anus anus [en]
 • การออกเสียง : bronchitis bronchitis [en]
 • การออกเสียง : photosynthesis photosynthesis [en]
 • การออกเสียง : Purkinje Purkinje [en]
 • การออกเสียง : absorption absorption [en]
 • การออกเสียง : aorta aorta [en]
 • การออกเสียง : prototype prototype [en]
 • การออกเสียง : nomenclature nomenclature [en]
 • การออกเสียง : proteins proteins [en]
 • การออกเสียง : gen gen [de]
 • การออกเสียง : hemoglobin hemoglobin [en]
 • การออกเสียง : ecological ecological [en]
 • การออกเสียง : cone cone [en]
 • การออกเสียง : anaerobic anaerobic [en]
 • การออกเสียง : biologia biologia [it]
 • การออกเสียง : trilobite trilobite [en]
 • การออกเสียง : plankton plankton [hu]
 • การออกเสียง : ГМО ГМО [ru]
 • การออกเสียง : bison bison [en]
 • การออกเสียง : Richard Dawkins Richard Dawkins [en]
 • การออกเสียง : toxicologist toxicologist [en]
 • การออกเสียง : analog analog [de]
 • การออกเสียง : perinuclear perinuclear [en]
 • การออกเสียง : acid acid [en]
 • การออกเสียง : di di [es]
 • การออกเสียง : genus genus [en]
 • การออกเสียง : receptor receptor [pt]
 • การออกเสียง : bioluminescent bioluminescent [en]
 • การออกเสียง : microevolution microevolution [en]
 • การออกเสียง : vector vector [en]
 • การออกเสียง : ecosystem ecosystem [en]
 • การออกเสียง : plasmodium plasmodium [en]
 • การออกเสียง : bladder bladder [en]
 • การออกเสียง : immune system immune system [en]
 • การออกเสียง : hermaphrodite hermaphrodite [en]
 • การออกเสียง : zoologie zoologie [fr]
 • การออกเสียง : serce serce [pl]
 • การออกเสียง : fovea fovea [la]
 • การออกเสียง : Elizabeth Blackburn Elizabeth Blackburn [en]
 • การออกเสียง : analogue analogue [en]
 • การออกเสียง : taxa taxa [sv]
 • การออกเสียง : 貝 [yue]
 • การออกเสียง : ameba ameba [en]
 • การออกเสียง : фермент фермент [ru]
 • การออกเสียง : transgenic transgenic [en]
 • การออกเสียง : biosensors biosensors [en]
 • การออกเสียง : ботаника ботаника [ru]
 • การออกเสียง : genom genom [sv]
 • การออกเสียง : phenylalanine phenylalanine [en]
 • การออกเสียง : carapace carapace [en]
 • การออกเสียง : nucleus nucleus [en]
 • การออกเสียง : neurotransmitter neurotransmitter [en]
 • การออกเสียง : axial skeleton axial skeleton [en]
 • การออกเสียง : co-cultured co-cultured [en]
 • การออกเสียง : alveoli alveoli [nl]
 • การออกเสียง : mastodonte mastodonte [es]
 • การออกเสียง : heterotroph heterotroph [en]
 • การออกเสียง : homogeny homogeny [en]
 • การออกเสียง : replication replication [en]
 • การออกเสียง : genetics genetics [en]
 • การออกเสียง : gynandromorphic hermaphroditism gynandromorphic hermaphroditism [en]
 • การออกเสียง : cochineal cochineal [en]
 • การออกเสียง : homonym homonym [de]
 • การออกเสียง : diacylglycerol diacylglycerol [en]
 • การออกเสียง : Caenorhabditis elegans Caenorhabditis elegans [en]
 • การออกเสียง : rhinocéros rhinocéros [fr]
 • การออกเสียง : biped biped [en]
 • การออกเสียง : lanugo lanugo [pt]
 • การออกเสียง : calcitonin calcitonin [en]
 • การออกเสียง : cline cline [en]
 • การออกเสียง : anerobic anerobic [en]
 • การออกเสียง : cytoplasmic cytoplasmic [en]
 • การออกเสียง : euchromatin euchromatin [en]
 • การออกเสียง : dihydrotestosterone dihydrotestosterone [en]
 • การออกเสียง : telomere telomere [en]
 • การออกเสียง : polygenesis polygenesis [en]
 • การออกเสียง : Jane Goodall Jane Goodall [en]
 • การออกเสียง : chou (腸) chou (腸) [ja]
 • การออกเสียง : neurosphere neurosphere [en]
 • การออกเสียง : нейрон нейрон [ru]
 • การออกเสียง : redescribe redescribe [en]
 • การออกเสียง : mammalia mammalia [la]
 • การออกเสียง : peritoneal peritoneal [en]
 • การออกเสียง : mycology mycology [en]
 • การออกเสียง : dichotomie dichotomie [de]
 • การออกเสียง : pseudopodia pseudopodia [en]