หมวดหมู่:

biology

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงbiology

 • การออกเสียง : 3H-thymidine 3H-thymidine [en]
 • การออกเสียง : 5-HT2 receptor 5-HT2 receptor [en]
 • การออกเสียง : Abbauweg Abbauweg [de]
 • การออกเสียง : abeto blanco abeto blanco [es]
 • การออกเสียง : abiogenesis abiogenesis [en]
 • การออกเสียง : abiogenetisch abiogenetisch [de]
 • การออกเสียง : abiogenny abiogenny [pl]
 • การออกเสียง : ablaktowalny ablaktowalny [pl]
 • การออกเสียง : ablegrować ablegrować [pl]
 • การออกเสียง : abscissic acid abscissic acid [en]
 • การออกเสียง : absorption absorption [en]
 • การออกเสียง : Abstammungslehre Abstammungslehre [de]
 • การออกเสียง : Abstammungstheorie Abstammungstheorie [de]
 • การออกเสียง : acarus acarus [fr]
 • การออกเสียง : achromophilic achromophilic [en]
 • การออกเสียง : Achselknospe Achselknospe [de]
 • การออกเสียง : acid acid [en]
 • การออกเสียง : acoelomate acoelomate [en]
 • การออกเสียง : acoelomates acoelomates [en]
 • การออกเสียง : actin actin [en]
 • การออกเสียง : adaptació adaptació [ca]
 • การออกเสียง : adenililtransferaz adenililtransferaz [tr]
 • การออกเสียง : adenine adenine [en]
 • การออกเสียง : adénosine diphosphate adénosine diphosphate [fr]
 • การออกเสียง : adénosine monophosphate adénosine monophosphate [fr]
 • การออกเสียง : adénosine triphosphate adénosine triphosphate [fr]
 • การออกเสียง : adenozynotrifosforan adenozynotrifosforan [pl]
 • การออกเสียง : adenylic acid adenylic acid [en]
 • การออกเสียง : Adhäsionsverbindungen Adhäsionsverbindungen [de]
 • การออกเสียง : adhesion adhesion [en]
 • การออกเสียง : adhesivity adhesivity [en]
 • การออกเสียง : Adipozyt Adipozyt [de]
 • การออกเสียง : ADN mitochondrial ADN mitochondrial [fr]
 • การออกเสียง : ADP ADP [fr]
 • การออกเสียง : advolut advolut [de]
 • การออกเสียง : advolute advolute [en]
 • การออกเสียง : advoluto advoluto [it]
 • การออกเสียง : Aerobier Aerobier [de]
 • การออกเสียง : aestivation aestivation [en]
 • การออกเสียง : agaric agaric [en]
 • การออกเสียง : Agham Agham [tl]
 • การออกเสียง : Aglykon Aglykon [de]
 • บันทึกการออกเสียง : Aigarchaeota Aigarchaeota [en] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : Akaroidharz Akaroidharz [de]
 • การออกเสียง : akinetes akinetes [en]
 • การออกเสียง : aktin aktin [hu]
 • การออกเสียง : akvakultura akvakultura [cs]
 • การออกเสียง : al·logàmia al·logàmia [ca]
 • การออกเสียง : alarmone alarmone [en]
 • การออกเสียง : albicans albicans [en]
 • การออกเสียง : albinism albinism [en]
 • การออกเสียง : aldehyd aldehyd [de]
 • การออกเสียง : Algenkunde Algenkunde [de]
 • การออกเสียง : Algenspore Algenspore [de]
 • การออกเสียง : Algologe Algologe [de]
 • การออกเสียง : allantoin allantoin [en]
 • การออกเสียง : allochthon allochthon [de]
 • การออกเสียง : Allometrie Allometrie [de]
 • การออกเสียง : allometrisch allometrisch [de]
 • การออกเสียง : allopatry allopatry [en]
 • การออกเสียง : allseed allseed [en]
 • การออกเสียง : alphaproteobacteria alphaproteobacteria [en]
 • การออกเสียง : alveoli alveoli [nl]
 • การออกเสียง : amastigote amastigote [en]
 • การออกเสียง : ameba ameba [en]
 • การออกเสียง : amensalism amensalism [en]
 • การออกเสียง : amoebae amoebae [en]
 • การออกเสียง : amoebic amoebic [en]
 • การออกเสียง : Amphitokie Amphitokie [de]
 • การออกเสียง : anabolism anabolism [en]
 • การออกเสียง : anabolisme anabolisme [fr]
 • การออกเสียง : anabolismo anabolismo [it]
 • การออกเสียง : anaerobic anaerobic [en]
 • การออกเสียง : Anaerobier Anaerobier [de]
 • การออกเสียง : analog analog [de]
 • การออกเสียง : Analogie Analogie [de]
 • การออกเสียง : analogue analogue [en]
 • การออกเสียง : anaphase anaphase [en]
 • การออกเสียง : androgenous androgenous [en]
 • การออกเสียง : Andromedotoxin Andromedotoxin [de]
 • การออกเสียง : anemotaxis anemotaxis [en]
 • การออกเสียง : anencephalic anencephalic [en]
 • การออกเสียง : anerobic anerobic [en]
 • การออกเสียง : angiogenesis angiogenesis [en]
 • การออกเสียง : angiostatin angiostatin [en]
 • การออกเสียง : Annexin Annexin [de]
 • การออกเสียง : anther anther [en]
 • การออกเสียง : Anthocyane Anthocyane [de]
 • การออกเสียง : Anti-Belagbildungs-Zusätze Anti-Belagbildungs-Zusätze [de]
 • การออกเสียง : Antigenfragment Antigenfragment [de]
 • การออกเสียง : antigenicity antigenicity [en]
 • การออกเสียง : antiporter antiporter [en]
 • การออกเสียง : antisense antisense [en]
 • การออกเสียง : anuclear anuclear [en]
 • การออกเสียง : anuran anuran [en]
 • การออกเสียง : anus anus [en]
 • การออกเสียง : aorta aorta [en]
 • การออกเสียง : aortoiliac aortoiliac [en]
 • บันทึกการออกเสียง : apamin apamin [en] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : apomorphic apomorphic [en]