หมวดหมู่:

biology

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงbiology

 • การออกเสียง : neurosphere neurosphere [en]
 • การออกเสียง : redescribe redescribe [en]
 • การออกเสียง : mitochondria mitochondria [en]
 • การออกเสียง : umbilicus umbilicus [en]
 • การออกเสียง : differentiation differentiation [en]
 • การออกเสียง : mycology mycology [en]
 • การออกเสียง : reproduce reproduce [en]
 • การออกเสียง : heterologous heterologous [en]
 • การออกเสียง : assembler assembler [fr]
 • การออกเสียง : neodarwinismo neodarwinismo [es]
 • การออกเสียง : сперматозоид сперматозоид [ru]
 • การออกเสียง : makroevoluce makroevoluce [cs]
 • การออกเสียง : Laboratory of Molecular Biology Laboratory of Molecular Biology [en]
 • การออกเสียง : biodiversity biodiversity [en]
 • การออกเสียง : torpor torpor [en]
 • การออกเสียง : membrane membrane [en]
 • การออกเสียง : soma soma [en]
 • การออกเสียง : homologue homologue [fr]
 • การออกเสียง : vasopressin vasopressin [en]
 • การออกเสียง : subcellular subcellular [en]
 • การออกเสียง : 生物学 生物学 [ja]
 • การออกเสียง : aster aster [de]
 • การออกเสียง : setose setose [en]
 • การออกเสียง : homologia homologia [pt]
 • การออกเสียง : prokaryote prokaryote [en]
 • การออกเสียง : carotenoid carotenoid [en]
 • การออกเสียง : brassicaceae brassicaceae [en]
 • การออกเสียง : serotonin serotonin [en]
 • การออกเสียง : extremophile extremophile [en]
 • การออกเสียง : Sertoli Sertoli [it]
 • การออกเสียง : prokaryotes prokaryotes [en]
 • การออกเสียง : Lysozyme Lysozyme [en]
 • การออกเสียง : biosensor biosensor [en]
 • การออกเสียง : meiosis meiosis [en]
 • การออกเสียง : симбиоз симбиоз [ru]
 • การออกเสียง : leguminous leguminous [en]
 • การออกเสียง : Biotop Biotop [hr]
 • การออกเสียง : Voyage of the Beagle Voyage of the Beagle [en]
 • การออกเสียง : adenozynotrifosforan adenozynotrifosforan [pl]
 • การออกเสียง : archaea archaea [en]
 • การออกเสียง : fisiologia fisiologia [pt]
 • การออกเสียง : meiose meiose [pt]
 • การออกเสียง : glycocalyx glycocalyx [en]
 • การออกเสียง : Haemochromatosis Haemochromatosis [en]
 • การออกเสียง : Analogie Analogie [de]
 • การออกเสียง : chromatin chromatin [en]
 • การออกเสียง : systematik systematik [sv]
 • การออกเสียง : coelacanthe coelacanthe [fr]
 • การออกเสียง : Proteasom Proteasom [de]
 • การออกเสียง : permeability permeability [en]
 • การออกเสียง : heterogametic heterogametic [en]
 • การออกเสียง : Selektion Selektion [de]
 • การออกเสียง : autotrophy autotrophy [en]
 • การออกเสียง : monocotyledonous monocotyledonous [en]
 • การออกเสียง : акселерация акселерация [ru]
 • การออกเสียง : mikroevoluce mikroevoluce [cs]
 • การออกเสียง : circadiano circadiano [it]
 • การออกเสียง : Klon Klon [sv]
 • การออกเสียง : Golgi complex Golgi complex [en]
 • การออกเสียง : hypertonic hypertonic [en]
 • การออกเสียง : spermarche spermarche [en]
 • การออกเสียง : Orthology Orthology [en]
 • การออกเสียง : heterotrophic heterotrophic [en]
 • การออกเสียง : chordata chordata [en]
 • การออกเสียง : hydrolase hydrolase [fr]
 • การออกเสียง : α-Lactalbumin α-Lactalbumin [en]
 • การออกเสียง : бери-бери бери-бери [ru]
 • การออกเสียง : авран авран [ru]
 • การออกเสียง : Subspezies Subspezies [de]
 • การออกเสียง : hibernation hibernation [en]
 • การออกเสียง : biologi biologi [da]
 • การออกเสียง : skeletal muscle skeletal muscle [en]
 • การออกเสียง : symbioza symbioza [pl]
 • การออกเสียง : mitochondrion mitochondrion [en]
 • การออกเสียง : aureus aureus [la]
 • การออกเสียง : 酵素 酵素 [ja]
 • การออกเสียง : Taxon Taxon [en]
 • การออกเสียง : blastula blastula [it]
 • การออกเสียง : Chiasmata Chiasmata [en]
 • การออกเสียง : immunoelectron immunoelectron [en]
 • การออกเสียง : Steve Jones Steve Jones [en]
 • การออกเสียง : karyotype karyotype [en]
 • การออกเสียง : генетика генетика [ru]
 • การออกเสียง : летаргия летаргия [tt]
 • การออกเสียง : mechanosensitive mechanosensitive [en]
 • การออกเสียง : tamoxifen tamoxifen [en]
 • การออกเสียง : vestigial vestigial [en]
 • การออกเสียง : proteomic proteomic [en]
 • การออกเสียง : гликемия гликемия [tt]
 • การออกเสียง : prototypes prototypes [en]
 • การออกเสียง : genetikk genetikk [no]
 • การออกเสียง : biometry biometry [en]
 • การออกเสียง : neodarwinizmus neodarwinizmus [hu]
 • การออกเสียง : toxicology toxicology [en]
 • การออกเสียง : phosphorylate phosphorylate [en]
 • การออกเสียง : chimeric chimeric [en]
 • การออกเสียง : распечатка распечатка [ru]
 • การออกเสียง : Prägung Prägung [de]
 • การออกเสียง : анемохория анемохория [ru]
 • การออกเสียง : neurofilament neurofilament [en]