• การออกเสียงคำว่า Acea Acea [ro]
 • การออกเสียงคำว่า ARDS (abbreviation) ARDS (abbreviation) [en]
 • การออกเสียงคำว่า ARG ARG [de]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า AROM AROM [en | rm | pag] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า Astra Astra [cs]
 • การออกเสียงคำว่า ATR ATR [de]
 • การออกเสียงคำว่า B.I.O.S. B.I.O.S. [en]
 • การออกเสียงคำว่า Batna Batna [fo]
 • การออกเสียงคำว่า BBVA BBVA [es]
 • การออกเสียงคำว่า BRICs BRICs [en]
 • การออกเสียงคำว่า C's C's [en]
 • การออกเสียงคำว่า CCOO CCOO [es]
 • การออกเสียงคำว่า CERN CERN [en]
 • การออกเสียงคำว่า CIDR CIDR [en]
 • การออกเสียงคำว่า Cispa Cispa [lmo]
 • การออกเสียงคำว่า CIVETS CIVETS [en]
 • การออกเสียงคำว่า CSS CSS [de]
 • การออกเสียงคำว่า DARPA DARPA [en]
 • การออกเสียงคำว่า Echelle NIHSS Echelle NIHSS [fr]
 • การออกเสียงคำว่า eMac eMac [en]
 • การออกเสียงคำว่า fubar fubar [en]
 • การออกเสียงคำว่า Gerd Gerd [ca]
 • การออกเสียงคำว่า glid glid [yi]
 • การออกเสียงคำว่า grads grads [en]
 • การออกเสียงคำว่า guid guid [en]
 • การออกเสียงคำว่า HEPA HEPA [en]
 • การออกเสียงคำว่า HTML HTML [pl]
 • การออกเสียงคำว่า INSEE INSEE [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Ipex Ipex [en]
 • การออกเสียงคำว่า ISA ISA [et]