คำ: yachter

ใน:
yachterการออกเสียงใน อังกฤษ [en]
ˈjɑːtə(r)

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงyachterในอังกฤษ

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: thoughtmountaincaughtdecadencecat