หมวดหมู่:

sailing

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsailing

 • การออกเสียง : stick stick [en]
 • การออกเสียง : skipper skipper [en]
 • การออกเสียง : hals hals [de]
 • การออกเสียง : cruise cruise [en]
 • การออกเสียง : bateau bateau [fr]
 • การออกเสียง : Genoa Genoa [en]
 • การออกเสียง : kayak kayak [en]
 • การออกเสียง : raz-de-marée raz-de-marée [fr]
 • การออกเสียง : coxswain coxswain [en]
 • การออกเสียง : yachting yachting [en]
 • การออกเสียง : mou mou [fr]
 • การออกเสียง : cape cape [en]
 • การออกเสียง : Doris Doris [de]
 • การออกเสียง : flux flux [en]
 • การออกเสียง : dinghy dinghy [en]
 • การออกเสียง : catamaran catamaran [en]
 • การออกเสียง : opposition opposition [en]
 • การออกเสียง : ardent ardent [en]
 • การออกเสียง : square rigged square rigged [en]
 • การออกเสียง : reflux reflux [fr]
 • การออกเสียง : launches launches [en]
 • การออกเสียง : drift drift [en]
 • การออกเสียง : aviso aviso [es]
 • การออกเสียง : topgallant topgallant [en]
 • การออกเสียง : destroyer destroyer [en]
 • การออกเสียง : canot canot [fr]
 • การออกเสียง : hisser hisser [fr]
 • การออกเสียง : seiche seiche [fr]
 • การออกเสียง : fetch fetch [en]
 • การออกเสียง : yawl yawl [en]
 • การออกเสียง : man-of-war man-of-war [en]
 • การออกเสียง : briser briser [fr]
 • การออกเสียง : quête quête [fr]
 • การออกเสียง : tall ship tall ship [en]
 • การออกเสียง : laisse laisse [fr]
 • การออกเสียง : pleine Lune pleine Lune [fr]
 • การออกเสียง : gaffe gaffe [en]
 • การออกเสียง : jacht jacht [hu]
 • การออกเสียง : louvoyer louvoyer [fr]
 • การออกเสียง : yachts yachts [en]
 • การออกเสียง : brasser brasser [fr]
 • การออกเสียง : mouiller mouiller [fr]
 • การออกเสียง : Garant Garant [fr]
 • การออกเสียง : à pic à pic [fr]
 • การออกเสียง : à clins à clins [fr]
 • การออกเสียง : Jeanneau Jeanneau [fr]
 • การออกเสียง : galleon galleon [en]
 • การออกเสียง : Swiftsure Swiftsure [en]
 • การออกเสียง : Feu de Saint-Elme Feu de Saint-Elme [fr]
 • การออกเสียง : adrift adrift [en]
 • การออกเสียง : yachtsman yachtsman [en]
 • การออกเสียง : تبحر تبحر [ar]
 • การออกเสียง : mer très grosse mer très grosse [fr]
 • การออกเสียง : affourcher affourcher [fr]
 • การออกเสียง : מלח מלח [he]
 • การออกเสียง : flot flot [fr]
 • การออกเสียง : barque barque [fr]
 • การออกเสียง : bouge bouge [fr]
 • การออกเสียง : gambe gambe [it]
 • การออกเสียง : Letter of marque Letter of marque [en]
 • การออกเสียง : allonge allonge [fr]
 • การออกเสียง : Haler Haler [nl]
 • การออกเสียง : conjonction conjonction [fr]
 • การออกเสียง : enfourner enfourner [fr]
 • การออกเสียง : trireme trireme [en]
 • การออกเสียง : dhow dhow [en]
 • การออกเสียง : bâbord bâbord [fr]
 • การออกเสียง : À l'abordage À l'abordage [fr]
 • การออกเสียง : trimaran trimaran [en]
 • การออกเสียง : engager engager [fr]
 • การออกเสียง : gagner au vent gagner au vent [fr]
 • การออกเสียง : guidon guidon [en]
 • การออกเสียง : rumb rumb [ca]
 • การออกเสียง : Syzygie Syzygie [fr]
 • การออกเสียง : beau temps mer belle beau temps mer belle [fr]
 • การออกเสียง : yachter yachter [en]
 • การออกเสียง : à franc bord à franc bord [fr]
 • การออกเสียง : yole yole [fr]
 • การออกเสียง : habitacle habitacle [fr]
 • การออกเสียง : suet suet [en]
 • การออกเสียง : bryg bryg [da]
 • การออกเสียง : calme plat calme plat [fr]
 • การออกเสียง : doubler de cuivre doubler de cuivre [fr]
 • การออกเสียง : filer filer [fr]
 • การออกเสียง : cinq-mâts cinq-mâts [fr]
 • การออกเสียง : ketch ketch [en]
 • การออกเสียง : larguer larguer [fr]
 • การออกเสียง : Marie-salope Marie-salope [fr]
 • การออกเสียง : rail d'écoute rail d'écoute [fr]
 • การออกเสียง : longue houle longue houle [fr]
 • การออกเสียง : Baie du Mont-Saint-Michel Baie du Mont-Saint-Michel [fr]
 • การออกเสียง : sloup sloup [cs]
 • การออกเสียง : vit de mulet vit de mulet [fr]
 • การออกเสียง : poupe poupe [fr]
 • การออกเสียง : bulletin météo bulletin météo [fr]
 • การออกเสียง : ספינה ספינה [he]
 • การออกเสียง : bastingage bastingage [fr]
 • การออกเสียง : moutons moutons [fr]
 • การออกเสียง : dessaler dessaler [fr]
 • การออกเสียง : trois-mâts trois-mâts [fr]