คำ: vaffanculo

ใน:
vaffanculoการออกเสียงใน อิตาลี [it]
vaf.fan.ˈku.lo

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงvaffanculoในอิตาลี

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: vedentemelanzanadovreibachecabicchiere