หมวดหมู่:

offensive

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงoffensive

 • การออกเสียง : fuck
  fuck [en]
 • การออกเสียง : merda
  merda [gl]
 • การออกเสียง : mierda
  mierda [es]
 • การออกเสียง : shit
  shit [en]
 • การออกเสียง : merde
  merde [fr]
 • การออกเสียง : cunt
  cunt [en]
 • การออกเสียง : joder
  joder [es]
 • การออกเสียง : caralho
  caralho [pt]
 • การออกเสียง : ass
  ass [en]
 • การออกเสียง : asshole
  asshole [en]
 • การออกเสียง : damn
  damn [en]
 • การออกเสียง : twat
  twat [en]
 • การออกเสียง : nigger
  nigger [en]
 • การออกเสียง : vaffanculo
  vaffanculo [it]
 • การออกเสียง : queer
  queer [en]
 • การออกเสียง : Arschloch
  Arschloch [de]
 • การออกเสียง : cabrón
  cabrón [es]
 • การออกเสียง : vulgar
  vulgar [en]
 • การออกเสียง : faggot
  faggot [en]
 • การออกเสียง : wanker
  wanker [en]
 • การออกเสียง : mister
  mister [en]
 • การออกเสียง : dag
  dag [nl]
 • การออกเสียง : bullshit
  bullshit [en]
 • การออกเสียง : mamón
  mamón [es]
 • การออกเสียง : maricón
  maricón [es]
 • การออกเสียง : retarded
  retarded [en]
 • การออกเสียง : motherfucker
  motherfucker [en]
 • การออกเสียง : bitches
  bitches [en]
 • การออกเสียง : kurva
  kurva [cs]
 • การออกเสียง : sod
  sod [en]
 • การออกเสียง : cochon
  cochon [fr]
 • การออกเสียง : spierdalaj
  spierdalaj [pl]
 • การออกเสียง : 花橋
  花橋 [yue]
 • การออกเสียง : stronzo
  stronzo [it]
 • การออกเสียง : idiotic
  idiotic [en]
 • การออกเสียง : shite
  shite [en]
 • การออกเสียง : idiotically
  idiotically [en]
 • การออกเสียง : bumface
  bumface [en]
 • การออกเสียง : Hoit dei fotzn!
  Hoit dei fotzn! [bar]
 • การออกเสียง : minchia
  minchia [it]
 • การออกเสียง : damn it
  damn it [en]
 • การออกเสียง : shitty
  shitty [en]
 • การออกเสียง : coglione
  coglione [it]
 • การออกเสียง : poofter
  poofter [en]
 • การออกเสียง : cocksucker
  cocksucker [en]
 • การออกเสียง : boner
  boner [en]
 • การออกเสียง : puttana
  puttana [it]
 • การออกเสียง : minge
  minge [en]
 • การออกเสียง : knobhead
  knobhead [en]
 • การออกเสียง : wanking
  wanking [en]
 • การออกเสียง : shitload
  shitload [en]
 • การออกเสียง : lubricity
  lubricity [en]
 • การออกเสียง : idiots
  idiots [en]
 • การออกเสียง : sleazebag
  sleazebag [en]
 • การออกเสียง : wank
  wank [en]
 • การออกเสียง : nutter
  nutter [en]
 • การออกเสียง : sambo
  sambo [pt]
 • การออกเสียง : prat
  prat [sv]
 • การออกเสียง : take the piss
  take the piss [en]
 • การออกเสียง : eyetie
  eyetie [en]
 • การออกเสียง : Seggl
  Seggl [swg]
 • การออกเสียง : Coon
  Coon [en]
 • การออกเสียง : cumshot
  cumshot [en]
 • การออกเสียง : biatch
  biatch [en]
 • การออกเสียง : retardment
  retardment [en]
 • การออกเสียง : schizo
  schizo [en]
 • การออกเสียง : pede
  pede [pt]
 • การออกเสียง : gobshite
  gobshite [en]
 • การออกเสียง : wog
  wog [en]
 • การออกเสียง : shithouse
  shithouse [en]
 • การออกเสียง : rimming
  rimming [pl]
 • การออกเสียง : Fous le camp !
  Fous le camp ! [fr]
 • การออกเสียง : 花桥
  花桥 [wuu]
 • การออกเสียง : blackie
  blackie [en]
 • การออกเสียง : жидок
  жидок [ru]
 • การออกเสียง : morde-fronha
  morde-fronha [pt]
 • การออกเสียง : 咁多人死唔見你死
  咁多人死唔見你死 [yue]
 • การออกเสียง : busty
  busty [en]
 • การออกเสียง : shitting
  shitting [en]
 • การออกเสียง : poof
  poof [en]
 • การออกเสียง : pud-pulling
  pud-pulling [en]
 • การออกเสียง : butt sex
  butt sex [en]
 • การออกเสียง : dumskalle
  dumskalle [sv]
 • การออกเสียง : fug
  fug [en]
 • การออกเสียง : phuck
  phuck [en]
 • การออกเสียง : boiola
  boiola [pt]
 • การออกเสียง : danskjävlar
  danskjävlar [sv]
 • การออกเสียง : wetback
  wetback [en]
 • การออกเสียง : καθίκι
  καθίκι [el]
 • การออกเสียง : shagged
  shagged [en]
 • การออกเสียง : daggy
  daggy [en]
 • การออกเสียง : κωλοσφόγγι
  κωλοσφόγγι [el]
 • การออกเสียง : The Wankers
  The Wankers [en]
 • การออกเสียง : jap
  jap [en]
 • การออกเสียง : 戇
  [yue]
 • การออกเสียง : shotacon
  shotacon [en]
 • การออกเสียง : Kitajec
  Kitajec [pl]
 • การออกเสียง : culchies
  culchies [en]
 • การออกเสียง : turds
  turds [en]
 • การออกเสียง : papierzak
  papierzak [pl]