คำ: Swans

ใน:
Swansการออกเสียงใน อังกฤษ [en]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงSwansในอังกฤษ

เสียงและภาษาบนแผนที่

Swansการออกเสียงใน ญี่ปุ่น [ja]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงSwansในญี่ปุ่น

สุ่มคำ: youradvertisementEnglandFranceforever