คำ: Patrick Swayze

ใน:
Patrick Swayzeการออกเสียงใน อังกฤษ [en]
ˈpætrɪk sweɪzi

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงPatrick Swayzeในอังกฤษ

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: TuesdaygirlprettyEnglishCaribbean