คำ: manoj

manojการออกเสียงใน ภาษาโลก [eo]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงmanojในภาษาโลก

เสียงและภาษาบนแผนที่

manojการออกเสียงใน ฮินดี [hi]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงmanojในฮินดี

สุ่มคำ: Julioedzosurmensogi10000